Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Co znamená pojem Cross-compliance ?

02/08/06
smf

V souvislosti s členstvím ČR v EU a existující Společnou zemědělskou politikou (SZP) se setkáváme s celou řadou nových pojmů, jejichž obsah není nejširší odborné veřejnosti znám. Jedním z těchto relativně nových pojmů je termín Cross-compliance (dále jen CC), který se do češtiny nejčastěji překládá jako „křížový soulad“.
Zdroj:: Ing. Martin Plášil, VÚZE