Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Legislativa EU v českém jazyce

Legislativa EU v českém jazyce

13/01/14
14/06/13

Nový plánovaný balíček legislativních opatření Evropské komise

smf

Dne 6. května 2013 přijala Evropská komise plán reforem – balíček opatření – na zjednodušení a zdokonalení legislativy. Zdroj: ÚZEI

28/08/12

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 776/2012

smf

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 776/2012 ze dne 27. srpna 2012 o zálohách přímých plateb uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, jež mají být vyplaceny od 16. října 2012

27/08/12

Mléčný balíček – budoucnost evropského sektoru mléka

smf

Nařízení 261/2012/EU použitelné od 2. 4. 2012, se týká především smluvních vztahů v sektoru mléka.

03/01/12

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1368/2011

smf

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1368/2011 ze dne 21. prosince 2011.

17/12/11

Kde se berou zákony, které musejí být schváleny?

smf

Český parlament přijímá dva druhy zákonů. Jedny podléhají politické a veřejné diskusi, druhé jen „transponují“ evropské směrnice. U nich je diskuse omezena, neboť požadavkům evropského práva je třeba vyhovět. Lze podobu těchto norem ovlivnit alespoň na půdě Evropské unie? Zdroj: Euractiv