Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělství

Zemědělství

Témata

Zemědělské školy
15/08/05

Informace pro držitele individuálního referenčního množství mléka pro dodávky o měsíčním hlášení producenta o dodávkách mléka

Na základě nařízení vlády č.244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č.517/2004 Sb. a nařízení vlády č.258/2005 Sb., jsou držitelé IRM pro dodávky povinni oznámit do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informaci o plnění IRM pro dodávky. Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

SZIF vydává příručku k intervenčnímu nákupu obilovin ze sklizně roku 2005

Tištěná verze příručky se nyní realizuje a poprvé bude distribuována na veletrhu Země živitelka od 25. srpna 2005. Dále bude k dispozici na jednotlivých Regionálních odborech SZIF . Zdroj:SZIF

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

14/08/05

Jednání vedení Agrární komory ČR s předsedou vlády Jiřím Paroubkem – Koloděje 11.8.2005

Jednání vedení Agrární komory ČR s předsedou vlády Jiřím Paroubkem – Koloděje 11.8.2005

Zařazeno v Zemědělství

10/08/05

Návrh VÚZE na rozdělení peněz v EAFRD od roku 2007 znamená snížení sazeb v AEO a LFA o 42 %

Vážení členové SMO, obracíme se na Vás, protože opět cítíme, že přichází doba důležitá pro budoucí prosperitu horských a podhorských oblastí. Jak jistě víte, bude HRDP transformován počínaje rokem 2007 do nového fondu – EAFRD. Toto představuje vedle nových příležitostí také rizika, která se již projevila v nových návrzích na přerozdělení prostředků. Jak současné návrhy VÚZE tak Agrární komory jsou pro zemědělce hospodařícího v méně příznivých oblastech nepřijatelné. Zdroj: SMO

Komise povolila dovoz dalšího druhu geneticky upravené kukuřice

Evropská komise včera schválila přístup na svůj trh geneticky upravené kukuřici MON 863. Může být použita pouze jako krmivo pro zvířata.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

08/08/05

Zítra začíná šesté kolo pro příjem žádostí o podporu z Operačního programu Zemědělství

Zítra začíná šesté kolo pro příjem žádostí o podporu z Operačního programu Zemědělství. Zdroj:SZIF

Září bude patřit ekologickým zemědělcům a biopotravinám

Letošní září se poprvé stane měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. Tradici odstartuje několik desítek akcí. Budou věnované propagaci ekologického zemědělství, ekofarmářů a jejich produktů – biopotravin, uvedl koordinátor akce Tomáš Václavík ze Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO. Zdroj: www.agroweb.cz

Zařazeno v Odkazy, Zemědělství

05/08/05

Upozornění pro širokou veřejnost, pro všechny zájemce a příznivce pěstování technického konopí:

Filmy MZeČR a MŽP o pěstování a zpracování technického konopí.

Zařazeno v Zemědělství

03/08/05

MZe chystá program na podporu pojištění

Víkendové počasí napáchalo milionové škody na polních plodinách. Jejich výši v terénu upřesňují pojišťovny. Podle ministra zemědělství Petra Zgarby například na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku kroupy a déšť těsně před sklizní zcela zničily část ozimé řepky. Zdroj:Agroweb

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Intervenční fond z loňské úrody vykoupí 900 tisíc tun obilí

Státní zemědělský intervenční fond nakonec vykoupí z loňské sklizně téměř 900 tisíc tun obilí za více než 2,7 miliardy korun.Zdroj:Agroweb

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství