Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020

Zemědělský fond

Témata

Cross compliance
02/08/22

15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

PV

Dne 28. 7. 2022 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 15. kolo příjmu žádostí.

18/05/22

Podmínky kontrol podmíněnosti v roce 2022

smf

Podmínky kontrol podmíněnosti v roce 2022 U požadavků podmíněnosti tj. povinných požadavků na hospodaření (PPH) a požadavků standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) včetně způsobu jejich kontroly a systému vyhodnocování případných porušení nedochází pro rok 2022 ke změnám. Z tohoto důvodu nebude prováděna aktualizace Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterým jsou poskytovány aktuální informace o požadavcích a […]

07/04/22

Podmínky kontrol podmíněnosti v roce 2022

PV

U požadavků podmíněnosti tj. povinných požadavků na hospodaření (PPH) a požadavků standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) včetně způsobu jejich kontroly a systému vyhodnocování případných porušení nedochází pro rok 2022 ke změnám.