Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020

Zemědělský fond

Témata

Cross compliance
26/03/24

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024

smf

Vyšla „Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024“. Zdroj: MZe

11/03/24

Půdoochranné postupy při pěstování brambor na svažitých pozemcích

smf

PŮDOOCHRANNÉ POSTUPY PŘI PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR NA SVAŽITÝCH POZEMCÍCH. Zdroj: VÚRV v.v.i.

17/07/23

Pro hospodaření na erozně ohrožených půdách začnou platit nová pravidla

smf

Ministerstvo zemědělství (MZe) přichystalo rozšíření a přesnější roztřídění erozně ohrožené půdy v ČR. Na silně erozně ohrožených půdách a nově definované „podkategorii“ mírně erozně ohrožených půd budou muset zemědělci volit šetrnější metody hospodaření tak, aby ochránili svá pole a zároveň zachovali svou zemědělskou produkci. Nové opatření začne platit v postupném náběhu v roce 2024, nejdříve […]

28/03/23

Nové nařízení vlády upravující pravidla podmíněnosti

PV

Dne 28.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 43, nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Pravidla kontrol podmíněnosti jsou součástí Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027 a Strategického plánu České republiky. Podporují zemědělské hospodaření ke shodě s ochranou životního prostředí tím, že poskytování přímých plateb a ročních plateb agroenvironmentálně-klimatických […]

Zařazeno v Aktuality, Cross compliance

02/08/22

15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

PV

Dne 28. 7. 2022 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 15. kolo příjmu žádostí.

18/05/22

Podmínky kontrol podmíněnosti v roce 2022

smf

Podmínky kontrol podmíněnosti v roce 2022 U požadavků podmíněnosti tj. povinných požadavků na hospodaření (PPH) a požadavků standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) včetně způsobu jejich kontroly a systému vyhodnocování případných porušení nedochází pro rok 2022 ke změnám. Z tohoto důvodu nebude prováděna aktualizace Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterým jsou poskytovány aktuální informace o požadavcích a […]

07/04/22

Podmínky kontrol podmíněnosti v roce 2022

PV

U požadavků podmíněnosti tj. povinných požadavků na hospodaření (PPH) a požadavků standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) včetně způsobu jejich kontroly a systému vyhodnocování případných porušení nedochází pro rok 2022 ke změnám.