Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Obilnářské fórum

29/05/07
smf

Pozvánka na O B I L N Á Ř S K É  F Ó R U M, které se uskuteční v úterý 12. června 2007 od 10.00 hod. v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou.

Agrární  komora  České  republiky
a  Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR jako hlavní partner

 
zvou  na
 
O  B  I  L  N  Á  Ř  S K É     F  Ó R  U  M
které se uskuteční  v úterý 12. června 2007 od 10.00 hod.
v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou
 
 
Program: 

1.   Úvodní slovo prezidenta AK ČR
2.   Vystoupení ministra zemědělství ČR
3.   Vystoupení předsedy zemědělského výboru PS PČR
4.   Vystoupení ředitele SZIF
5.   Vystoupení zástupců komoditní rady AK ČR pro obiloviny a olejniny
6.   Vystoupení zástupců zpracovatelů včetně výrobců bioetanolu
7.   Diskuse
8.   Závěr

 
Účastnický poplatek:   250,- Kč pro členy
                                   350,- Kč pro nečleny
bude hrazen na místě oproti vstupence, která bude sloužit jako daňový doklad.
   S pozdravem
                                                           Ing. Jan Veleba  v.r.
                                                     prezident Agrární komory ČR

Přiložené dokumenty:  pozvánka