Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Upřesnění dotačních titulů MZe

29/05/07
smf

Upresnení Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základe § 2 a § 2d zákona c. 252/1997 Sb., ve znení schváleném poradou ministra zemedelství ze dne 18. kvetna 2007.Zdroj: www.mze.cz