Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ZS ČR

01/06/07
smf

Zemědělský svaz odmítá záměr Ministerstva školství, aby studenti učebních zemědělských oborů nezískávali běhen studia řidičského oprávnění na traktor či osobní auto. Zdroj: www.zscr.cz
 

Zemědělský svaz odmítá záměr Ministerstva školství, aby studenti učebních zemědělských oborů nezískávali běhen studia řidičského oprávnění na traktor či osobní auto.
31.5.2007
Zemědělský svaz požaduje zásadně odmítnout záměr Ministerstva školství na vyřazení z rámcových vzdělávacích plánů učebních oborů pro zemědělství, jako jsou traktorista – mechanizátor, opravář zemědělských strojů, ošetřovatel hospodářských zvířat a podobných, získání řidičského oprávnění na traktor či osobní auto.
Zásadně musíme odmítnout tento záměr, neboť to znemožní jak pracovní výcvik v rámci studia, tak prakticky i nástup do práce po ukončení učebního poměru všech vyučených. V konečném důsledku by to vedlo k nezájmu
o tyto učební obory vůbec. Řidičský průkaz je nezbytným předpokladem k vyučení ve všech základních učebních oborech v zemědělství.

Ing. Miroslav Jirovský, předseda

Zařazeno v Zemědělství, ZS ČR