Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

PGRLF »

PGRLF

PGRLF

21/11/23

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby Finanční podpory pojištění pro rok 2023

smf

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 40 % až 52 % uhrazeného pojistného. Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor. „Podpora […]

Zařazeno v Aktuality, Dotace, PGRLF

20/10/23

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor u šesti programů podpor, a to včetně titulů Zemědělec nebo Potravinář

smf

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby základní podpory u programů Zemědělec, Potravinář, a dále u titulů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy. U programu Zemědělec byla stanovena sazba ve výši 3,7 % p.a. Tato výše sazby se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023, […]

Zařazeno v Aktuality, Dotace, PGRLF

05/10/23

Výzva k doložení podkladů pro výplatu podpory POJIŠTĚNÍ pro rok 2023

smf

Žadatelé, kteří v roce 2023 zaregistrovali Žádost o podporu v rámci programu FINANČNÍ PODPORA POJIŠTĚNÍ, dle Pokynů pro poskytování finanční podpory pojištění PGRLF v programu „Finanční podpora pojištění“, mají povinnost doložit PGRLF do 31. 10. 2023: Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok (prostřednictvím formuláře, který stanoví PGRLF a zveřejní na www.pgrlf.cz), podepsané žadatelem […]

Zařazeno v Aktuality, Dotace, PGRLF

30/08/23

Informace z PGRLF

smf

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí v úterý 26. září 2023 zcela nový program ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů, který je určen pro výrobce potravin.

Zařazeno v Aktuality, Dotace, PGRLF

02/08/23

Společnost PGRLF, a.s., otevře nový program Potravinář a zároveň upravuje pokyny programů Zemědělec

smf

Zařazeno v Aktuality, Dotace, PGRLF

PGRLF – Program Potravinář

smf

Společnost PGRLF, a.s., otevře nový program Potravinář a zároveň upravuje pokyny programů Zemědělec a Investiční úvěry Zemědělec.

Zařazeno v Aktuality, Dotace, PGRLF

24/04/23

Společnost PGRLF, a. s., stanovila sazby podpor za 1. čtvrtletí roku 2023

smf

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a podporu nákupu půdy za 1. čtvrtletí roku 2023. Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a […]

Zařazeno v Aktuality, Dotace, PGRLF

16/03/23

Společnost PGRLF, a.s., upravuje pokyny programu Zemědělec

smf

V souladu se změnami právních předpisů Evropské unie společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., upravuje pravidla programu Zemědělec.

Zařazeno v Dotace, PGRLF