Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace AK

29/05/07
smf

Informace AK – 21.5.-28.5.2007, zdroj: www.apic-ak.cz
 

Informace číslo 21   (21.05.2007 – 28.05.2007)

1. Zprávy

1. Veterináři upozorňují na nepravé bílé jogurty
Podle vyhlášky č. 77/2003 (což je prováděcí předpis k zákonu o potravinách) může být označen jako bílý jogurt jen takový výrobek, který jogurtem doopravdy je. Konstatoval to dnes mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVCS) Josef Duben.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt116|mo2589

2. Ministři životního prostředí Visegradské čtyřky se sejdou v Praze
Ve dnech 24. – 25. května 2007 se sejdou v Praze na pozvání českého ministra životního prostředí Martina Bursíka ministři skupiny V4 – Gábor Fodor, ministr životního prostředí a vod Maďarska; Jaroslav Izák, ministr životního prostředí Slovenska; Jan Szyszko, ministr životního prostředí Polska a jako host Ian Person, státní ministr pro klimatické změny a životní prostředí Velké Británie.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt15|mo2590

3. Prodej půdy cizincům
Parlamentní seminář „Co přinese novela devizového zákona českému zemědělci a českému venkovu?“
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2593

4. KLASA se zapojuje do Dní bezpečnosti potravin
Ve dnech 21. – 27. května se koná již druhý ročník Dní bezpečnosti potravin pod záštitou Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství ČR a Informačního centra bezpečnosti potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací. Do akce se zapojí také Státní zemědělský intervenční fond a národní značka kvality KLASA.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt117|mo2598

5. Naděje z Bruselu
16. května proběhlo v Bruselu první jednání nového vedení COPA, tedy sestava prezident, pět viceprezidentů a generální tajemník. Poprvé je řídil nově zvolený pan Jean-Michel Lemétayer, šéf největší francouzské organizace FNSEA, poprvé jsem měl tu čest se ho zúčastnit i já.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2616

6. Jednáme o pomoci chovatelům prasat
Už šestý měsíc pokračuje krajně nepříznivý vývoj u vepřového masa. Farmářská cena je vytrvale pod výrobními náklady a chovatelé se ocitají ve složité, v mnohých případech neřešitelné situaci. Prognóza ceny na zbývající čtvrtletí do konce roku 2007 není rovněž příznivá.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt103|mo2617

7. Uhlíkový kredit a co s ním souvisí
Evropská unie se snaží dotovat plodiny určené k nepotravinářskému využití. Chce tím podpořit výrobu biopaliv a pomoci ekologii. Proto její odborníci přišli s návrhem uplatnit uhlíkový kredit.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt97|mo2618

8. Stojí před námi výzvy
Nalézáme se v období, kdy jsme začleněni do společné zemědělské politiky Evropské unie, která jinak měří starým a novým zemím, než se vyrovnají podmínky pro podnikání. V této politice dochází ke změnám a připravují se další. Stojí před námi mnoho výzev, na které je nezbytné reagovat, využít jich, nebo se nechat zatlačovat těmi, kteří se k nim postaví lépe.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2619

9. Blokáda konkrétních viníků
Na více než hodinovém jednání se21.5.2007 setkali zástupci zemědělců a řezníků v centrále Agrární komory ČR v Praze. Ustavili přípravný výbor krizového štábu pro chystané akce nepokojů. „V druhé polovině června zahájíme blokády konkrétních viníků“ řekl Jan Veleba prezident AKČR po jednání.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2620

10. Budoucnost hospodaření v Lesích ČR, s.p.
Nová koncepce fungování státního podniku Lesy České republiky klade důraz na péči o krajinu a ochranu životního prostředí. Lesy ČR zůstanou podle nového podnikatelského konceptu i nadále státním podnikem. Nový systém fungování Lesů ČR však umožní větší spoluúčast krajů na jeho řízení, kontrole a rozvoji regionálních funkcí. Podnikatelský koncept klade zvýšený důraz na polyfunkční využívání lesů.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt6|mo2622

11. Ekologická daňová reforma…
…nakonec zvýhodní vytápění domácností obnovitelnými zdroji energie, plynem a centrálním zásobováním teplem z kombinované výroby elektřiny a tepla Vláda na dnešním jednání schválila konečnou verzi ekologické daňové reformy, která je součástí reformního zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt15|mo2626

12. Stanovisko MZe k převodu pozemků ze Státního statku Jeneč
Pozemky o výměře 16,5 tisíce metrů čtverečních v katastru obce Uhříněves vydal bývalý ředitel Státního statku Jeneč Milan Klán bez vědomí dozorčí rady a ministerstva zemědělství, které je zakladatelem tohoto podniku. Převod těchto pozemků držiteli postoupeného restitučního nároku proběhl rovněž bez vědomí dalších pracovníků Státního statku Jeneč.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2628

13. Agrární komora vítá rozhodnutí EK
Brusel /Praha – Na postoj výboru Evropské komise, který v tomto týdnu schválil program pro rozvoj českého venkova, v rámci něhož bude moci tuzemský venkov a zemědělství v letech 2007 až 2013 čerpat z unijních zdrojů 2,8 miliardy eur (asi 78 miliard korun reagovala agrární komorma ČR následovně:
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2645

14. Jan Veleba referuje Václavu Klausovi
V pondělí 28.5 bude ve 14 hodin na Pražském Hradě referovat hlavě státu Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR, o připravovaných akcích proti některým řetězcům, které vytěsňují z českého trhu české potraviny.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2646


2. Aktuality

1. PERLA ZLÍNSKA – výrobek Zlínskeho kraje    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1


3. Komodity

1. Vliv zrušení exportních subvencí EU na světový obchod s mléčnými produkty   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2586

2. Cenové hlášení – vybrané druhy tuzemského OVOCE a ZELENINY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt227|mo2597

3. Přehled o zásobách a pohybu cukru u držitelů kvót od začátku hospodářského roku 2006/2007   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt217|mo2599

4. Přehled o zásobách a pohybu cukru u držitelů kvót v měsíci dubnu 2007   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt217|mo2600

5. Zakládání skupin výrobců   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt206|mo2601

6. Zpráva o trhu VÍNA A VÍNNYCH HROZNŮ   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt211|mo2602

7. Zpráva o trhu VAJEC   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2603

8. Agrární stručné informace – 21. týden   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt219|mo2604

9. Nové nařízení – dovoz vajec a vaječného albuminu   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2607

10. Zpráva o trhu BRAMBOR   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt207|mo2608

11. Zpráva o trhu DRŮBEŽE   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2609

12. Zpráva o trhu HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2610

13. Zpráva o trhu OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2611

14. Cenové hlášení – velkoobchodní ceny žlutých banánů   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt235|mo2612

15. Cenové hlášení – JUT SKOTU   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2613

16. Cenové hlášení – JUT PRASAT a SELAT   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo2614

17. Situační a výhledová zpráva – RÉVA VINNA A VÍNO   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt211|mo2629

18. Výkaz o osázených plochách raných brambor k 20. dubnu 2007   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt207|mo2630

19. Trh drůbeže – duben 2007   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2631

20. Výroba průmyslových krmiv za rok 2006   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt192|mo2632

21. MLÉKO – březen 2007   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2633

22. OBILOVINY – Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin za období 1.7.2006 – 31.3.2007   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2634

23. Cenové hlášení – Drůbež a vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2637

24. Cenové hlášení – Obiloviny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2638

25. Cenové hlášení – Mlékarenské výrobky   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo2640

26. Cenové hlášení – Stolní víno sudové   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt211|mo2644

27. Týdenní prodejní ceny – vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2647

28. Týdenní prodejní ceny – drůbež   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt228|mo2648

29. Průměrné spotřebitelské ceny vybraných potravinářských výrobků   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt225|mo2649


4. Poradenství

1. Právní požadavky využívání vedlejších živočišných produktů…
Název akce: „Právní požadavky využívání vedlejších živočišných produktů v podmínkách bioplynových stanic, kompostáren a asanačních podniků“ Termín konání: 7.- 8. 6. 2007 Pořadatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR Účastnický poplatek: 775,-Kč (vč. DPH)
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo2595

2. Integrovaná prevence a omezování znečištění v zemědělství a potravinářství
Zhruba polovina ze všech zemědělských a potravinářských podniků v ČR (odhadem cca 600 podniků) spadající pod zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) nemá ještě integrované povolení.(IP) Termín do 30.10.2007 obdržet IP je pro státy EU závazně stanoven v zákoně o IPPC.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt3|mo2596

3. Zpravodajství z Operačního programu
Zpravodajství ze dne 27.4.2007
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2606

4. Stav příprav Národního strategického plánu pro oblast rybářství a OP Rybářství 2007 – 2013
Informace z 22.5.2007 Zdroj: SZIF a MZe
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2615

5. Evropská komise schválila Program rozvoje venkova ČR
Česká republika je společně se Švédskem první zemí, které Evropská komise schválila Program rozvoje venkova. Druhé kolo schvalovací procedury na půdě Výboru pro rozvoj venkova Evropské komise skončilo dnes dopoledne úspěchem českého vyjednávacího týmu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2621

6. Obilnářské fórum

http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo2624

7. Zemědělci mohou nakupovat techniku a půdu s podporou PGRLF
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) opět pomáhá zemědělcům při financování některých investic. Počínaje dnešním dnem přijímá žádosti o poskytnutí dotace úroku bankovního úvěru na nákup zemědělské techniky a privátní zemědělské půdy. V letošním roce by měl takto pomoci částkou přes 700 milionů korun.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt231|mo2627

8. Akční plán Ministerstva zemědělství k problematice environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na
Přiložený dokument informuje o rozpracování Akčního plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2007 až 2009 do Akčního plánu MZe.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt3|mo2635

9. První Programy rozvoje venkova pro období 2007-2013 odsouhlaseny: Česká republika a Švédsko
Výbor rozvoje venkova (sestávající ze zástupců všech 27 členských států) se 23. května kladně vyjádřil k českému a švédskému Programu rozvoje venkova na další finanční období 2007-2013. Celkově byla pro tyto dva programy alokována finanční pomoc ve výši 3 615 milionů eur pro Českou republiku a 3 917 milionů eur pro Švédsko.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt232|mo2636

10. SMO vítá schválení Programu rozvoje venkova
Svaz marginálních oblastí (SMO) vítá schválení Programu rozvoje venkova (PRV) pro roky 2007 až 2013, ke kterému došlo dnes v Bruselu. Evropská komise schválila návrh českého ministerstva zemědělství a Česká republika se tak společně se Švédskem stala první zemí, která má schváleno čerpání evropských peněz pro rozvoj zemědělství a venkova.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt232|mo2641

11. Bioplyn může zásobovat obnovitelnou elektřinou
Nastane-li u nás podobný vývoj jako v Německu, mohly by se bioplynové stanice v blízké budoucnosti stát významným zdrojem energie Bioplyn se vyrábí v bioplynových stanicích, které zpracovávají biologicky rozložitelné odpady, jako jsou zbytky potravin z domácností, jídelen a restaurací, nebo cíleně pěstované plodiny (kukuřici).
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt230|mo2643