Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělství

Zemědělství

Témata

Zemědělské školy
03/07/20

Spotřeba pesticidů v České republice za rok 2019 opět klesla

Lenka Brožková

Tisková zpráva – Celkové množství chemických přípravků na ochranu rostlin, které čeští zemědělci použili v loňském roce, oproti roku 2018 mírně kleslo. Zemědělci více používají alternativní přípravky, které jsou šetrnější k přírodě. Uvádí to Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu pro bezpečné používání pesticidů v České republice za rok 2019. „Česká republika je v […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Příručka k podání žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci na DP 3.i.

Lenka Brožková

Dotace DP 3.i. – Použité uznané osivo lnu, uznané osivo konopí setého a použité uznané nebo zkoušené osivo vyjmenovaných pícnin (zařazených do jednotlivých skupin) odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR nebo uvedených ve Společném katalogu odrůd EU pro osev produkčních ploch

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Tržní informační systém – drůbež, obiloviny

Lenka Brožková

06_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Drůbež 26_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Obiloviny

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

02/07/20

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství

Lenka Brožková

Od 1. července 2020, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 297/2020 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. K uvedenému datu jsou zřízeny dva nové příspěvky na hospodaření v lesích (příspěvek na zřizování nových oplocenek a příspěvek na následnou péči o výsadby), následně k […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 1. 7. 2020

Lenka Brožková

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. 1. Od 1. 7. 2020 stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 6. 2020. 2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 , a cizincům, kteří mají v těchto […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Kdy, proč a jak používat mimokořenovou aplikaci živin

Lenka Brožková

Zdroj: Agromanual

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství

Lenka Brožková

Od 1. července 2020, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 297/2020 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. K uvedenému datu jsou zřízeny dva nové příspěvky na hospodaření v lesích (příspěvek na zřizování nových oplocenek a příspěvek na následnou péči o výsadby), následně k […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

01/07/20

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice klesá

Lenka Brožková

Tisková zpráva – Ze statistických údajů i nadále vyplývá, že spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR za poslední roky klesá. Tuzemský prodej přípravků na ochranu rostlin ve srovnání se zeměmi EU také patří k nižším. ÚKZÚZ ve spolupráci s Českým statistickým úřadem shromažďuje a zveřejňuje data o množství účinných látek, obsažených v přípravcích na ochranu rostlin […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Věstník ÚKZÚZ – Seznam odrůd

Lenka Brožková

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XIX, číslo 3 – Seznam odrůd (PDF, 2 MB)

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Cenové hlášení

Lenka Brožková

CENOVÉ HLÁŠENÍ –MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV – květen ZPRÁVA OTRHU ZELENINY – 25. a 26. týden