Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělství

Zemědělství

Témata

Zemědělské školy
12/01/21

Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021

Lenka Brožková

Tržní informační systém

Lenka Brožková

52_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina 53_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Mlékárenské výrobky 53_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 53_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 52_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Mlékárenské výrobky

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Výkazy MZe pro rok 2021

Lenka Brožková

Drůbež, Krmiva, Líh ovocný, Líh rafinovaný, Líh surový, Obilí, Ovoce a zelenina (konzervace), Mléko roční, Mléko měsíční, Odbyt, Mléčná produkce na farmách, Lesy, Myslivost. Přílohy: Nákup a užití drůbeže-měsíční (DOC, 239 KB) Výroba průmyslových krmiv-roční (DOCX, 279 KB) Bilance ovocného destilátu-roční (DOC, 183 KB) Bilance rafinovaného lihu kvasného-roční (DOC, 185 KB) Bilance surového lihu kvasného-roční […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd ze sklizně 2020

Lenka Brožková

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd. Ředkev setá – olejná meziplodina – letní výsev – soubor ke stažení Tritikale ozimé – SDO – soubor ke stažení Pšenice ozimá – soubor ke stažení Žito ozimé – soubor ke stažení Tritikale ozimé – soubor ke stažení Žito jarní – soubor ke stažení Jílek mnohokvětý italský 4n – luční […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

11/01/21

Výskyt hraboše polního v prosinci 2020

Lenka Brožková

Informace ÚKZÚZ Z prosincových dat ÚKZÚZ získaných z monitoringu výskytu škodlivých organismů vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů od října neustále stoupá a ani významné srážky v průběhu podzimu růst populací významněji neovlivnily. V prosinci tak počty aktivních nor na hektar (AVN/ha) dosáhly hodnoty 817 AVN/ha, což u ozimých plodin, odpovídá 4,1násobku podzimního prahu […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

SZIF spouští vydávání rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, telata masného typu a Greening

Lenka Brožková

Africký mor prasat (AMP) – aktuální informace

Lenka Brožková

Aktuální přehled SVS Foto: Shutterstock V souvislosti s výskytem a šířením afrického moru prasat (AMP) na území Polska a jeho zavlečením do Německa vydala Státní veterinární správa (SVS) 12. 11. 2020  mimořádná veterinární opatření, kterými v Ústeckém a Libereckém kraji vymezila oblast při hranici s Polskem a Německem jako tzv. oblast s intenzivním odlovem prasat divokých. V této oblasti je s platností od 16. 11. 2020 vypláceno tzv. „zástřelné“ ve výši 2 000 Kč za každé ulovené prase divoké. […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

08/01/21

Publikace „Sedm tváří ovocnářství“

Lenka Brožková

Tato publikace prezentuje ovocnářskou tradici i současnost v jednotlivých oblastech, výsledky mapování starých a krajových odrůd ovoce. Naleznete zde také tradiční způsoby zpracování, zajímavé regionální recepty aj. Publikace vychází jako součást Realizace projektu Moravské a slezské ovocné stezky MAS Nízký Jeseník, Rýmařovsko, Regionu Poodří, Rozvojové partnerství regionu Hranicko, Partnerství Moštěnka, Bojkovska a Horňácko a Ostrožsko. […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Rzi na pšenici v ČR – výskyt a volba odolných odrůd

Lenka Brožková

Rzi napadají všechny u nás pěstované obilniny, z nichž ekonomicky nejvýznamnější je pšenice, na které se vyskytují tři druhy rzí: rez pšeničná, rez travní a rez plevová. Rez pšeničná se na pšenici vyskytuje u nás každoročně, k silným až epidemickým výskytům rzi plevové a travní dochází v různých víceletých intervalech v závislosti na zdrojích a […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Informace k novele nařízení vlády č. 48/2017 Sb. o pravidlech podmíněnosti

Lenka Brožková

4.1.2021 – Ve Sbírce zákonů č. 567/2020 Sb., částce 233 ze dne 23. 12. 2020, bylo zveřejněno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství