Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

16/01/23

SZIF vydává rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, Greening a platby pro mladé zemědělce

smf

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vydávání rozhodnutí na platby k dalším dotačním titulům: Přechodné vnitrostátní podpory (PVP), Greening a pro mladé zemědělce.

13/01/23

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2023

smf

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru průřezových činností a zemědělských informací Výzvu pro podávání projektů v rámci dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2023. Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných […]

12/01/23

Informace Mze k vymezení neprodukčních ploch

smf

Vážení zemědělci, včera byla na webových stránkách ministerstva zemědělství zveřejněna poměrně závažná informace, která ovlivní vymezení neprodukčních ploch požadovaných podle nového nastavení SZP-  „DZES 8. Minimální podíl z výměry zemědělského podniku pro neprodukční, zachování krajinných prvků a zákaz ořezu keřů a stromů v období hnízdní a odchovu ptáků.“ Hlavní změna je, že po schválení nové legislativy bude […]

06/01/23

SZIF vydává rozhodnutí na telata masného typu

PV

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začíná vydávat rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) – telata masného typu. Mezi 6 578 žadatelů o dotaci se rozdělí přes 604,7 milionů korun. Aktuální sazba je 7 809,80 korun na velkou dobytčí jednotku (VDJ). Podpora se vztahuje na telata narozená v období od 1. dubna 2021 do 31. března 2022.

Pravidla souběhu ekologické a konvenční produkční jednotky

smf

02/01/23

Společnost PGRLF, a.s., spouští nová pravidla programu Finanční podpora pojištění

PV

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., upravuje od 1. ledna 2023 pravidla pro poskytování podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění.

Zařazeno v Aktuality, Dotace, PGRLF

Ing. Kateřina Bělinová (MZe) – Přímé platby a požadavky kontrol podmíněnosti (Cross Compliance)

smf