Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

12/05/23

Tisk osevů pro potřeby pojištění

smf

V LPIS byl upraven tisk č. 29, který je využíván pro potřeby pojištění plodin. Upozorňujeme, že je nutné volit variantu tisku „Posl. odeslaný předtisk k roku“ anebo „Evidenci zem. parcel k 31.5.“. Varianta „Data jednotné žádosti“ bude plně funkční cca 20.5. poté, co budou načtena data podaných žádostí na SZIF. Varianta „Posl. odeslaný předtisk k roku“ je nicméně alternativou, která pro účely pojištění je dostatečná.

09/05/23

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2022

smf

Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2022 včetně meziročního srovnání.

03/05/23

Biopásy podpořeny částkou 77 milionů korun

PV

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začal vydávat rozhodnutí na založení a obhospodařování krmných a nektarodárných biopásů realizovaných v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření Programu rozvoje venkova. Krmné biopásy budou podpořené částkou 61 milionů korun a nektarodárné biopásy pak částkou 16 milionů korun.

Zařazeno v Aktuality, Dotace

Videonávody k přípravě deklarací Jednotné žádosti 2023

smf

01/05/23

Metodická příručka pro opatření přímých plateb pro rok 2023

smf

Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2023. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb v roce 2023 vyjma ekoplatby, které je věnována zvláštní příručka. V návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v […]

28/04/23

Informace pro žadatele – Ochranné pásy podél vod

smf

Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro jednu z povinností Základní celofaremní ekoplatby – založení ochranného pásu podél vod. Porost ochranného pásu Žadatel na ochranném pásu podél vod v rámci základní i prémiové ekoplatby zajistí od 1. června do 31. října souvislý porost trávy čeledi lipnicovité, její směsi nebo směsi trávy čeledi […]

27/04/23

Informace pro žadatele připravující datové sady LPIS

smf

Informace pro žadatele připravující datové sady LPIS Z důvodu četných žádostí bude do předtiskové aplikace doplněna funkce kopie osevu z předchozí datové sady. Tato úprava bude nasazena 28.4.2023