Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

09/07/20

SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 10. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Lenka Brožková

11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Lenka Brožková

Dne 7. 7. 2020 podepsalministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 11. kolo příjmu žádostí.