Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

02/06/20

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2019

Lenka Brožková

Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2019 včetně meziročního srovnání. Přímé platby jsou zemědělcům poskytovány od vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004. Jsou poskytovány ze zdrojů Evropské unie. Z národního rozpočtu pak ČR pokračuje ve výplatě přechodné vnitrostátní podpory, která navazuje na dříve poskytované národní doplňkové platby […]