Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

18/12/20

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021-– dotační programy 3.i., 9.H., 19.C.

Lenka Brožková

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – dotační programy 3.i., 9.H., 19.C. (PDF, 513 KB)

Informace k příjmu Žádostí o platbu pro 9. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020

Lenka Brožková

11/12/20