Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

03/01/22

INFORMACE PRO UŽIVATELE K OHLÁŠENÍ ZMĚNY KULTURY TRAVNÍ POROST (G) NA ÚHOR (U)

smf

V návaznosti na přibývající situace, kdy uživatelé ohlašují změnu kultury travní porost (G) na úhor (U), bychom chtěli připomenout, že taková změna není v souladu s legislativou. Dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, § 3 odst. 4, se úhorem rozumí: „zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem, […]

23/12/21

Zásadní změny Strategického plánu SZP poškodí české zemědělství

smf

Současný návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027 byl projednáván více než rok s širokým fórem zástupců zemědělské i nezemědělské veřejnosti a je v souladu s prioritami Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR. Změny, které plánuje provést nová vláda bez diskuze s odborníky a těsně před odesláním tohoto dokumentu Evropské […]

15/12/21

Pardubický kraj pomůže včelařům, když jejich včelstva zdecimuje mor nebo neznámá otrava

PV

Pardubický kraj připravil pro včelaře další dva dotační tituly. Ty mají pomoci s obnovením činnosti a motivovat včelaře v případech, kdy včelstva zlikviduje nákaza včelího moru nebo otrava neznámého původu. V rozpočtu kraje pro rok 2022 je pro včelaře připraveno celkem 550 tisíc korun.

Návod pro podání „Vzdání se práva na odvolání“ prostřednictvím PF

smf

Stručný návod podání Vzdání se práva na odvolání prostřednictvím PF Vážení žadatelé, v současné době SZIF vydává množství Rozhodnutí o poskytnutí dotace jak v rámci Jednotné žádosti (JŽ), tak Zemědělských národních dotací (ZND) a dalších. V případě, že s obsahem rozhodnutí souhlasíte a nebudete chtít podávat námitku, lze výplatu dotace urychlit podáním Vzdání se práva […]

09/12/21

Nová zemědělská legislativa EU

smf

  1.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení […]