Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

28/05/20

Aktualizace definice webových služeb LPIS – podrobné informace k OPVZ, způsobilé plochy a dozrávání G, U

Lenka Brožková

Odpovědi webových služeb LPI_DDP01B, LPI_GDP11A, LPI_GDP11B, LPI_GDP01A a LPI_GDP01B byly rozšířeny o nové údaje. Údaje o OPVZ byly rozšířeny o název, stav ověření a odkaz na stažení rozhodnutí. Změny v OPVZ si vyžádaly změnu ve WSDL služeb. Došlo k úpravě rozsahu dat ve struktuře ZAKLAD, kam byly přidány informace o způsobilé a nezpůsobilé výměře DPB. […]

Zařazeno v Aktuality, Dotace

18/05/20

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 20. května 2020 spouští příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec.

Lenka Brožková

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 20. května 2020 spouští příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Toto kolo bude otevřeno v 9.00 hodin. Pro 11. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec byl stanoven limit 250 žádost. Do tohoto kola programu se mohou hlásit pouze ti žadatelé, kteří v uplynulých 12 měsících neuzavřeli s PGRLF smlouvu […]

07/05/20

Generování potvrzení citlivých plodin pro zelenou naftu

Lenka Brožková

Pokud žádáte o zelenou naftu čtvrtletně a dokládáte sazbu podílem citlivých plodin, pak tisk č. 1 zelené nafty z LPIS tiskněte až poté, co podáte jednotnou žádost na rok 2020. O tom, že data jednotné žádosti jsou v systému LPIS k dispozici se přesvědčíte na záložce Dotace na detailu subjektu v LPIS, na které musí […]

10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Lenka Brožková

05/05/20

10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Lenka Brožková

Dne 4. 5. 2020 podepsal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 10. kolo příjmu žádostí. V 10. kole budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků za 3,4 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na posílení soběstačnosti citlivých sektorů. Hlavní změny […]