Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuality

Aktuality

05/01/22

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022

PV

Zařazeno v Aktuality, Dotace

Příspěvky na hospodaření v lesích – přehled a změny od 1. 1. 2022

smf

 Podmínky pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích byly upraveny novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. účinnou od 1. 1. 2022. Pro příspěvky na hospodaření v lesích, jejichž předmět byl splněn před uvedeným datem, platí tehdejší právní úprava. Z rozpočtu Ministerstva zemědělství jsou poskytovány: příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 […]

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Lesnictví

04/01/22

Aktuální rozsah podpor lesního hospodářství a myslivosti

smf

Lesní hospodářství a myslivost jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství podporovány prostřednictvím níže uvedených podpor. Vlastníkům lesů, podnikatelům v lesním hospodářství a uživatelům honiteb jsou k dispozici tyto finanční příspěvky a podpůrné programy: příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu Ministerstva zemědělství, příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu krajů, příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, úhrady […]

Informace pro žadatele k opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

PV

Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 12. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

PV

03/01/22

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula se dnes ujal úřadu, zaměřit se chce na moderní technologie, ekologii i podporu malých zemědělců

PV

Premiér Petr Fiala uvedl do úřadu ministra zemědělství Zdeňka Nekulu. Prezident Miloš Zeman ho jmenoval až dnes, protože měl Zdeněk Nekula v prosinci pozitivní test na koronavirus, a musel proto do izolace. Prioritou nového ministra je precizní zemědělství, tedy využívání moderních technologií v zemědělství. Soustředit se chce také na ochranu a zadržování vody v krajině, ekologické zemědělství a efektivnější podporu malých a středních zemědělců.

Zařazeno v Aktuality

INFORMACE PRO UŽIVATELE K OHLÁŠENÍ ZMĚNY KULTURY TRAVNÍ POROST (G) NA ÚHOR (U)

smf

V návaznosti na přibývající situace, kdy uživatelé ohlašují změnu kultury travní porost (G) na úhor (U), bychom chtěli připomenout, že taková změna není v souladu s legislativou. Dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, § 3 odst. 4, se úhorem rozumí: „zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem, […]

31/12/21

Novoroční zamyšlení prezidenta AK ČR

smf

Poděkování všem, kteří chápou vyšší princip Poslední dny roku stávajícího a začátek roku nového dává příležitost nejen k zamyšlení nad případným novoročním předsevzetím, ale také k bilancování a ohlédnutí za tím, co je za námi. Loni touto dobou jsem proto také čtenářům tohoto sloupku přál šťastný nový „bezcovidový“ rok. To se nakonec ukázalo jako přespřílišný […]

Zařazeno v AK ČR, Aktuality

30/12/21

Ministerstvo zemědělství upravuje Strategický plán českého zemědělství do roku 2027. Bude více zaměřený na ekologii

PV

Nové vedení Ministerstva zemědělství (MZe) upravuje podle koaličního programu konečnou podobu Strategického plánu Společné zemědělské politiky do roku 2027. Cílem je ochrana přírody, půdy, vody a podpora druhové rozmanitosti. V rámci pracovních skupin je při tom do spolupráce zapojeno Ministerstvo životního prostředí i zástupci ekologických nevládních organizací.

Zařazeno v Aktuality