Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuality

Aktuality

11/01/21

Výskyt hraboše polního v prosinci 2020

Lenka Brožková

Informace ÚKZÚZ Z prosincových dat ÚKZÚZ získaných z monitoringu výskytu škodlivých organismů vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů od října neustále stoupá a ani významné srážky v průběhu podzimu růst populací významněji neovlivnily. V prosinci tak počty aktivních nor na hektar (AVN/ha) dosáhly hodnoty 817 AVN/ha, což u ozimých plodin, odpovídá 4,1násobku podzimního prahu […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

SZIF spouští vydávání rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, telata masného typu a Greening

Lenka Brožková

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021

Lenka Brožková

Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů a podnikatelů. Daňový balíček na rok 2021 Daňová úleva pro zaměstnance Zrušením konceptu superhrubé mzdy zůstanou lidem v peněženkách tisíce. Změnou výpočtu daně z příjmů dojde také ke zjednodušení a zprůhlednění daňového systému. Návrh počítá se zavedením sazby daně […]

Africký mor prasat (AMP) – aktuální informace

Lenka Brožková

Aktuální přehled SVS Foto: Shutterstock V souvislosti s výskytem a šířením afrického moru prasat (AMP) na území Polska a jeho zavlečením do Německa vydala Státní veterinární správa (SVS) 12. 11. 2020  mimořádná veterinární opatření, kterými v Ústeckém a Libereckém kraji vymezila oblast při hranici s Polskem a Německem jako tzv. oblast s intenzivním odlovem prasat divokých. V této oblasti je s platností od 16. 11. 2020 vypláceno tzv. „zástřelné“ ve výši 2 000 Kč za každé ulovené prase divoké. […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

08/01/21

Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění bude od ledna činit 147 Kč.

Lenka Brožková

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, že od ledna 2021 je stanovena nová minimální výše platby pojistného na nemocenské pojištění, a to ve výši 147 Kč. Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního vyměřovacího základu procentní sazbou ve výši 2,1 %. Měsíční základ nemocenského […]

Stravné a průměrná cena pohonných hmot pro rok 2021

Lenka Brožková

Nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí upravuje sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel pro příští rok. Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Vydáno dne: […]

Publikace „Sedm tváří ovocnářství“

Lenka Brožková

Tato publikace prezentuje ovocnářskou tradici i současnost v jednotlivých oblastech, výsledky mapování starých a krajových odrůd ovoce. Naleznete zde také tradiční způsoby zpracování, zajímavé regionální recepty aj. Publikace vychází jako součást Realizace projektu Moravské a slezské ovocné stezky MAS Nízký Jeseník, Rýmařovsko, Regionu Poodří, Rozvojové partnerství regionu Hranicko, Partnerství Moštěnka, Bojkovska a Horňácko a Ostrožsko. […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Rzi na pšenici v ČR – výskyt a volba odolných odrůd

Lenka Brožková

Rzi napadají všechny u nás pěstované obilniny, z nichž ekonomicky nejvýznamnější je pšenice, na které se vyskytují tři druhy rzí: rez pšeničná, rez travní a rez plevová. Rez pšeničná se na pšenici vyskytuje u nás každoročně, k silným až epidemickým výskytům rzi plevové a travní dochází v různých víceletých intervalech v závislosti na zdrojích a […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Informace k novele nařízení vlády č. 48/2017 Sb. o pravidlech podmíněnosti

Lenka Brožková

4.1.2021 – Ve Sbírce zákonů č. 567/2020 Sb., částce 233 ze dne 23. 12. 2020, bylo zveřejněno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

07/01/21

Výše zdravotního pojištění v roce 2021

Lenka Brožková

O 41 korun se zvyšuje částka, kterou budou platit jako minimální zálohu v roce 2021 osoby samostatně výdělečně činné – od platby za leden 2021 je stanovena na 2 393 Kč místo dosavadních 2 352 Kč. Zvyšují se ale i další částky. OSVČ Výše minimální zálohy OSVČ se každý rok mění, protože je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství. Pro […]