Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuality

Aktuality

23/01/23

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů ke 4. výzvě OP Rybářství 2021–2027 a uživatelská příručka portálu ISKP21+

PV

Cukrovarnická kampaň vrcholí, cukru bude dost

PV

V cukrovarech finišuje cukrovarnická kampaň. Ročník 2022/23 poznamenal deštivý podzim, silné mrazy a velké teplo v prosinci. Meziročně se očekává menší výroba, přesto se podaří vyrobit dostatečné množství cukru pro tuzemskou spotřebu. Osevní plochy cukrové řepy v České republice za posledních deset let dosahují v průměru 62 tisíc hektarů. Podle odhadu MZe bude celková sklizeň cukrové řepy oproti loňskému hospodářskému roku nepatrně nižší, celkově by sklizeň mohla být přibližně 4,4 milionu tun. Dnes si také připomínáme 180 let od výroby první kostky cukru na světě.

Zařazeno v Aktuality

Nejčastěji kladené dotazy zemědělské veřejnosti k nové SZP 3

smf

Nejcasteji_kladene_dotazy_zemedelske_verejnosti_k_nove_SZP_3

20/01/23

Mimořádné veterinární opatření k tlumení afrického moru prasat v Libereckém kraji: zmírňují se pravidla a proškolení myslivci mají povinnost intenzivně lovit prasata divoká

PV

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj nově vydala mimořádné veterinární opatření (MVO). Stanovuje povinnosti uživatelům honiteb (myslivcům) a dalším osobám dotčeným výskytem afrického moru prasat (AMP) v oblasti kolem Jindřichovic pod Smrkem na Frýdlantsku, kde byli v prosinci 2022 a letos v lednu nalezeni uhynulí divočáci nakažení AMP.

Zařazeno v Aktuality

EVIDENCE HNOJENÍ – aktuální informace k povinnosti elektronického předání

smf

Povinnost zaslání dat do Jednotného úložiště evidencí poprvé nastala v letošním roce, kdy by měli zemědělci v průběhu měsíce ledna (do 31.1.) odevzdávat data evidence hnojení za rok 2022. Od 1.1.2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, která zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha povinnost vést […]

19/01/23

ANIMAL TECH, Národní výstava hospodářských zvířat a Národní výstava myslivosti

smf

Termín a místo konání: 22. – 26. 4. 2023, Výstaviště Brno Více informací

Sklizeň ovoce v roce 2022

PV

Výsledky roční sumarizace sklizně ovoce, kterou provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) potvrdily, díky příznivému počasí v druhé polovině roku 2022, vyšší sklizeň jádrovin. V případě peckovin byla zaznamenána nejnižší úroda u broskví, na kterých se negativně projevilo sucho v letních měsících.

18/01/23

Zpráva o výrobě krmných směsí, spotřebě a vývoji cen krmných surovin v roce 2021

PV

V roce 2021 dále přetrvávala nepříznivá situace v souvislosti s onemocněním covid-19. Ceny krmných směsí pro hospodářská zvířata se od počátku roku 2021 opět zvyšovaly a nabraly v podzimních měsících poměrně dynamické tempo růstu v reakci na stoupající ceny obilovin a ostatních krmných komponent…

Zařazeno v Aktuality

Zpráva o trhu ovoce

PV

1. – 2. týden 2023

Webináře pro veřejnost k podmínkám přímých plateb a environmentálním opatřením v rámci Strategického plánu SZP

smf

16.1.2023 Ministerstvo zemědělství připravuje ve spolupráci s ÚZEI informační webináře k podmíněnosti, environmentálním opatřením a přímým platbám Strategického plánu SZP před podáním jednotné žádosti v roce 2023 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících […]