Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuality

Aktuality

01/07/20

Cenové hlášení

Lenka Brožková

CENOVÉ HLÁŠENÍ –MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV – květen ZPRÁVA OTRHU ZELENINY – 25. a 26. týden  

Novela mysliveckého zákona změní myslivost, ulovení zvěře se bude dokládat fotkou v aplikaci na mobilu, plány lovu se stanoví podle reálných škod

Lenka Brožková

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona, jejímž cílem je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře. Důvodem je potřeba snížení škod, které zvěř způsobuje v zemědělství a na lesních porostech, zejména na stromcích vysazených na holinách po suchu a kůrovci. Myslivci přitom budou využívat elektronický systém Evidence myslivosti. Novelu mysliveckého zákona dnes schválila vláda. […]

Zařazeno v Aktuality, Myslivost, Myslivost

30/06/20

Prezentace z jednánína téma přípravy budoucího nastavení Společné zemědělské politiky.

Lenka Brožková

Zveřejňujeme prezentaci z jednání, které se uskutečnilo dne 29. 6. 2020 na téma přípravy budoucího nastavení Společné zemědělské politiky. Prezentace shrnuje aktuální stav projednávání podmínek budoucí SZP a Víceletého finančního rámce. Dále zahrnuje informace o nových strategiích EK (od zemědělce ke spotřebiteli a pro biologickou rozmanitost) a představení alternativního návrhu ekoschémat – celofaremního modelu. Přílohy […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Larvy stonkových krytonosců v roce 2020

Lenka Brožková

Zdroj: Agromanual

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Monitoring škůdců polní zeleniny (27. týden)

Lenka Brožková

27. týden Místy velmi vysoké výskyty krytonosců a dřepčíka olejkového z řepek. Dospělci krytonosců poškozují listy, mladé kedlubny mohou praskat. V řapících listů se vyvíjejí larvy krytonosců – v místě žíru hlavní listová žilka zahnívá. Stále vysoké výskyty dospělců molic a zápředníčků, i když od posledně početnost trochu ubyla, zda postřiky či počasím nelze odhadnout […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

Lenka Brožková

TERRIER – nový stroj na kladení návnad pro hraboše

Lenka Brožková

Zdroj: VURV

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

29/06/20

Kursy k získání odborné způsobilosti – pokusy – a DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ

Lenka Brožková

Informace o kursech podle § 15d a § 15e zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Kursy k získání osvědčení o způsobilosti podle § 15d odst. 3 (navrhování pokusů a projektů pokusů), podle § 15d odst. 4 (provádění pokusů na pokusných zvířatech, péče o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat) a podle § 15e […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Publikace – Zemědělství 2019

Lenka Brožková

Zemědělství 2019 (PDF, 3 MB) Publikace Zemědělství 2019 hodnotí z pohledu jednotlivých ekonomických ukazatelů vývoj v zemědělství v roce 2019. Publikace byla zpracována Ministerstvem zemědělství v roce 2020.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

III. výzva Ministerstva zemědělství k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 310 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa

Lenka Brožková

Program 129 310 – III. výzva Ministerstva zemědělství (PDF, 50 KB) III. výzva Ministerstva zemědělství k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 310 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství