Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuality

Aktuality

18/05/23

Zemědělci podali téměř 30 000 jednotných žádostí

smf

Zemědělci v kraji nevědí, co očekávat od vládního konsolidačního balíčku.

PV

V sídle zemědělské společnosti AGRO Liboměřice se za účasti hejtmana Martina Netolického a radního pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslava Krčila uskutečnilo setkání regionálních zemědělců s prezidentem Agrární komory ČR Janem Doležalem. Ten společně s radním v rámci své cesty po regionu navštívil také zemědělské podniky v Živanicích, Rosicích a Liboměřicích. Řeč byla především o aktuálních problémech českého zemědělství v souvislosti s novým nastavením Společné zemědělské politiky, dotacích státu a konkurenceschopnosti české rostlinné a živočišné produkce.

17/05/23

Den Pardubického kraje 2023

PV

Zařazeno v Aktuality

Ministerstvo zemědělství má hotový komplexní plán proti suchu na příští léta

smf

Zajistit vodní zdroje s pitnou vodu pro obyvatele, zadržet a posílit vodu v krajině pro přírodu i zemědělskou produkci a zabezpečit energetické zdroje. To jsou hlavní cíle Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023-2027 Ministerstva zemědělství (MZe). Materiál vypracovaný ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) dnes schválila vláda.

16/05/23

Krmiva včetně krmných surovin podléhají přísnému dozoru.

PV

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provedl v loňském roce celkem 1 857 kontrol krmiv ve výrobním i obchodním sektoru a laboratorně prověřil 1 066 výrobků pro krmení hospodářských i zájmových druhů zvířat na bezpečnost a kvalitu. Aktuálně jsou kontroly zacíleny i na krmné suroviny dovážené z Ukrajiny a testovány zejména na obsah reziduí pesticidů, obsah mykotoxinů a těžkých kovů. Dosud nebyla v odebraných vzorcích zaznamenána žádná nadlimitní kontaminace.

Výsledky kontrolní činnosti České plemenářské inspekce za rok 2022

smf