Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Integrovaný registr znečišťování na internetu

07/12/06

Informace pro uživatele, co všechno mohou nalézt na internetových stánkách IRZ.

Česká republika má od roku 2005 zdarma přístupnou internetovou stránku, na které je možné najít relevantní informace o znečišťování životního prostředí konkrétními podniky a o znečišťujících látkách. Je to stránka ”Integrovaného registru znečišťování životního prostředí” (IRZ). Bližší informace o tom, co všechno lze na stránkách IRZ nalézt, jsou k dispozici v příloze.

Příloha: Integrovaný registr znečišťování na internetu
 
Chem. Listy 100, 2006, č. 7, s. 539–541