Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Operační program rozvoje venkova a multifunkční zemědělství

Operační program rozvoje venkova a multifunkční zemědělství

Témata

LEADER+
07/05/07

M A S

smf

MAS, tedy místní akční skupina, je společenství lidí, kteří chtějí být aktivní ve prospěch svého regionu. Zdroj: www.znojemskevinarstvi.cz
 

06/02/07

OP Zemědělství 2004 – 2006

smf

Seznam odložených projektů v OP Zemědělství 2004 – 2006 Informace pro žadatele, kteří podali své projekty na investiční záměr 1.1.1.a) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí a koz v operačním programu zemědělství na období 2004 – 2006. Zdroj: www.mze.cz
 

09/01/07

OP zemědělství

smf

ČR dostala přidáno přes 211 milionů korun na OP zemědělství . Zdroj: www.agris.cz , 8.1.2006

10/11/06
07/11/06

Dvanácté kolo příjmu žádostí o podporu z operačního programu bude pro potravináře

smf

Ministryně zemědělství Milena Vicenová vyhlašuje dvanácté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Toto poslední kolo se otevírá pro jediné opatření, a to 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing. Zdroj: MZe

23/10/06

Schválena změna v OP zemědělství

smf

Dne 17.10. 2006 schválila ministryně zemědělství MVDr. Milena Vicenová změnu a zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, konkrétně se jedná o změnu Pravidel MAS a zpřesnění Pravidel LEADER+.

18/10/06

Regiony připravující se na LEADER+ v Pardubickém kraji

smf

Informace o regionech v Pardubickém kraji, které se připravují na LEADER+ nebo již jsou příjemci dotací z dotačního titulu LEADER+.

07/10/06

Leader nejsou jen peníze, ale i partnerství

smf

Otázky pro poradkyni ministryně zemědělství Kamilu Matouškovou.

31/08/06

Projekty schválené v podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora začínajícím zemědělcům, investiční záměr c)

smf

Projekty schválené v podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora začínajícím zemědělcům, investiční záměr c).
Zdroj: MZe