Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1368/2011

03/01/12
smf

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1368/2011 ze dne 21. prosince 2011.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1368/2011 ze dne 21. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1121/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení, a nařízení (ES) č. 1122/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína najdete Z D E

Nařízení (ES) č. 1121/2009

Nařízení (ES) č. 1122/2009

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009