Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin

07/10/22

Čeští chovatelé drůbeže zaručují kvalitu a bezpečnost masa a vajec

smf

Nejasností kolem kvality polských potravin přibývá. Nyní se mluví o přimíchávání technického oleje do krmiv pro drůbež. Zdroj: AK ČR

12/10/21

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2020

PV

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2020.
Každoroční sledování cizorodých látek v potravních řetězcích poskytuje ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty. Navíc, dlouhodobé provádění monitoringu cizorodých látek v celé šíři komodit má preventivní účinek u provozovatelů potravinářských podniků při výrobě a prodeji nezávadných potravin a krmiv. Je pozitivní, že nedochází k žádným extrémním nálezům zatížení cizorodými látkami.

02/08/21

České potraviny na špičce kvality

PV

České potraviny zaujímají páté místo v žebříčku Globálního indexu potravinové bezpečnosti. Obchodní řetězce však dováží levnější a méně bezpečné potraviny ze zahraničí.

17/04/20

Otázky a odpovědi – COVID 19 a bezpečnost potravin

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) Evropské komise vydalo dokument, ve kterém odpovídá na nejčastější dotazy související se současnou pandemií způsobenou novým typem koronaviru (SARS-CoV-2). Obsah dokumentu 1. RIZIKO INFEKCE Z POTRAVIN 1.1. Jaké je riziko infekce onemocněním COVID-19 z potravinářských výrobků? 1.2. Mohu jako provozovatel potravinářského podniku žádat od svých dodavatelů […]

17/03/20

Zpracování masa -brožura

Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov vydal tuto brožuru zaměřenou na zpracování masa. Rok vydání: 2020 Cílová skupina: Široká zemědělská veřejnost Tématické oblasti: Živočisná výroba Vydavatel SZIF, Celostátní síť pro venkov Příručka navazuje na brožuru Zpracování mléka na farmě vydanou v roce 2019. Jejím cílem je nabídnout čtenářům praktickou a přehlednou formou […]