Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin

06/04/23

Ministr zemědělství: Vysoká kvalita obilí je pro nás zásadní, kontroly dovozu budou intenzivní

PV

Kvalita obilí na českém trhu je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni, a to díky důkladnému systému kontrol nejen tuzemské produkce, ale i dovozového obilí. S ohledem na zvýšený tranzit zemědělského zboží přes naše území se kontroly ještě více zintenzivní. Ukrajinské obilí, které se exportuje přes tzv. Solidarity Lanes, by mělo primárně směřovat na trhy mimo EU, kam bylo původně určené. O situaci dnes ráno mimořádně jednala pracovní skupina na Ministerstvu zemědělství (MZe).

07/10/22

Čeští chovatelé drůbeže zaručují kvalitu a bezpečnost masa a vajec

smf

Nejasností kolem kvality polských potravin přibývá. Nyní se mluví o přimíchávání technického oleje do krmiv pro drůbež. Zdroj: AK ČR

12/10/21

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2020

PV

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2020.
Každoroční sledování cizorodých látek v potravních řetězcích poskytuje ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty. Navíc, dlouhodobé provádění monitoringu cizorodých látek v celé šíři komodit má preventivní účinek u provozovatelů potravinářských podniků při výrobě a prodeji nezávadných potravin a krmiv. Je pozitivní, že nedochází k žádným extrémním nálezům zatížení cizorodými látkami.

02/08/21

České potraviny na špičce kvality

PV

České potraviny zaujímají páté místo v žebříčku Globálního indexu potravinové bezpečnosti. Obchodní řetězce však dováží levnější a méně bezpečné potraviny ze zahraničí.

17/04/20

Otázky a odpovědi – COVID 19 a bezpečnost potravin

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) Evropské komise vydalo dokument, ve kterém odpovídá na nejčastější dotazy související se současnou pandemií způsobenou novým typem koronaviru (SARS-CoV-2). Obsah dokumentu 1. RIZIKO INFEKCE Z POTRAVIN 1.1. Jaké je riziko infekce onemocněním COVID-19 z potravinářských výrobků? 1.2. Mohu jako provozovatel potravinářského podniku žádat od svých dodavatelů […]

17/03/20

Zpracování masa -brožura

Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov vydal tuto brožuru zaměřenou na zpracování masa. Rok vydání: 2020 Cílová skupina: Široká zemědělská veřejnost Tématické oblasti: Živočisná výroba Vydavatel SZIF, Celostátní síť pro venkov Příručka navazuje na brožuru Zpracování mléka na farmě vydanou v roce 2019. Jejím cílem je nabídnout čtenářům praktickou a přehlednou formou […]