Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin

17/04/20

Otázky a odpovědi – COVID 19 a bezpečnost potravin

Lenka Brožková

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) Evropské komise vydalo dokument, ve kterém odpovídá na nejčastější dotazy související se současnou pandemií způsobenou novým typem koronaviru (SARS-CoV-2). Obsah dokumentu 1. RIZIKO INFEKCE Z POTRAVIN 1.1. Jaké je riziko infekce onemocněním COVID-19 z potravinářských výrobků? 1.2. Mohu jako provozovatel potravinářského podniku žádat od svých dodavatelů […]

17/03/20

Zpracování masa -brožura

Lenka Brožková

Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov vydal tuto brožuru zaměřenou na zpracování masa. Rok vydání: 2020 Cílová skupina: Široká zemědělská veřejnost Tématické oblasti: Živočisná výroba Vydavatel SZIF, Celostátní síť pro venkov Příručka navazuje na brožuru Zpracování mléka na farmě vydanou v roce 2019. Jejím cílem je nabídnout čtenářům praktickou a přehlednou formou […]