Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuality

Aktuality

14/07/05

Ministerstvo zemědělství zahajuje osvětu k novému programu EU na rozvoj venkova

Ministerstvo zemědělství zahajuje osvětu k novému programu EU na rozvoj venkova

11/07/05

Jak získat evropské peníze pro obce, města a regiony?

Několikadenní vzdělávací setkání koordinátorů a politiků z radnic Zdravých měst, obcí a regionů tzv. Školy Národní sítě Zdravých měst (NSZM, pořádá tato asociace pravidelně od roku 2003. Letní škola 2005 proběhne ve dnech 12.–15. července v Jihlavě. Jedním z hlavních témat tentokrát bude získávání dotací z fondů Evropské unie.

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov

08/07/05

Upozornění pro chovatele ovcí a koz

Od 9.7.2005 povinnosti týkající se označování a evidence ovcí a koz stanovené zákonem č. 154/2000 Sb., (plemenářský zákon) a jeho prováděcími předpisy platí pro všechny jejich chovatele bez rozdílu, kolik těchto zvířat daný chovatel chová. Zdroj : MZe

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

07/07/05

Informace pro žadatele o podporu v rámci agroenvironmentálních opatření o možnosti odsunout termín 1. seče

Informace pro žadatele o podporu v rámci agroenvironmentálních opatření o možnosti odsunout termín 1. seče. Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuality, HRDP

29/06/05

Do 18. července lze žádat o zvýšení a přidělování mléčných kvót

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) upozornilo prostřednictvím mluvčího Martina Severy producenty mléka na možnost podání žádosti:- o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, – o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej,- o zvýšení stávajícího individuálního referenčního množství mléka pro dodávky, popřípadě pro přímý prodej.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Nařízení vlády č.258/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR

Vyhláška č.259/2005 Sb

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR

Vyhláška č.260/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR

27/06/05

Podporujeme návrh komise, ne britský

Evropská unie se sice zatím nedohodla na výši rozpočtu pro léta 2007 až 2013, ale už dnes je jasné, že se výrazně změní způsob poskytování agrárních dotací, na něž Brusel vydává nejvíc peněz. Zdroj: Hospodářské noviny 25.6.2005