Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K vývoji českého zemědělství

31/07/09
smf

Poslední údaje Českého statistického úřadu o zemědělské produkci názorně ukazují, že pokračuje vskutku volný pád českého zemědělství. Zdroj: Haló noviny, 30.07.2009

Volný pád českého zemědělství pokračuje
Poslední údaje Českého statistického úřadu o zemědělské produkci názorně ukazují, že pokračuje vskutku volný pád českého zemědělství.
Tržní podmínky a diskriminující podmínky Evropské unii naše zemědělství doslova likvidují. Celkové srovnatelné údaje o vývoji zemědělské produkce za posledních dvacet let rozvoje kapitalismu u nás ČSÚ již přestal zveřejňovat. Dá se však předpokládat, že produkce zemědělství, zejména živočišná výroba, poklesla za dvacet let nejméně o třetinu a dál se propadá.
Podle prvního (červnového) odhadu se očekává celková sklizeň základních obilovin meziročně nižší asi o 12 procent ve výši 6,6 milionu tun. Nepříznivé podmínky sklizně však mohou vést ještě k nižším číslům. Připomeňme, že v roce 1989 byla sklizeň obilí 7,8 milionu tun, tedy asi o 20 % vyšší. I tak však bude u nás přebytek obilí, zejména v důsledku obrovského poklesu stavu hospodářských zvířat.
Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu tohoto roku stavy skotu meziročně klesly o 2,7 % na zhruba 1,4 milionu kusů. V roce 1989 tu bylo 3,5 milionu kusů. Z toho stavy krav se v dubnu tohoto roku snížily meziročně o 1,6 % na 0,6 mil. kusů (v roce 1989 jich bylo 1,2 mil. kusů). Stavy prasat meziročně klesly o 19 % na téměř 2 mil. kusů (v roce 1989 jich bylo 4,8 mil. kusů). Stavy drůbeže se meziročně snížily o 3 % na téměř 27 milionů kusů (v roce 1989 jich bylo 32 milionů kusů).
Pokles stavu hospodářských zvířat se samozřejmě projevil i na poklesu výroby masa a nákupu mléka. Ve druhém čtvrtletí letošního roku pokračoval pokles výroby masa o více než 7 % a nákupu mléka o 1,5 %. Česká republika již prakticky není soběstačná v zásobování masem, mlékem a mléčnými výrobky. Stále větší podíl domácí spotřeby tvoří dovezené výrobky. Dovoz roste daleko rychleji než vývoz masa, mléka a mléčných výrobků. Například za březen až květen byla bilance zahraničního obchodu s masem pasivní. Hovězího se dovezlo o 2,9 tisíce tun více než vyvezlo, vepřového pak o 33 tisíce tun a drůbežího o 15 tisíc tun. Tato tendence se prohlubuje. Přírůstky dovozu jsou až desetkrát vyšší než vývozu (vývoz hovězího masa klesá). Maso dovážíme především z Německa, Polska, Rakouska a Slovenska.
Nákup mléka se meziročně ve 2. čtvrtletí snížil o 1,5 %. Za březen až květen byla obchodní bilance zahraničního obchodu s mlékem a mléčnými výrobky aktivní ve výši 142 tisíc tun. Byl to důsledek snížení prodeje u nás, nízké ceny výkupu a tedy snahy výrobců maximální množství mléka a mléčných výrobků vyvézt za každou cenu do zahraničí.
Celkově je možné konstatovat, že v důsledku vládní politiky a politiky Evropské unie v této oblasti je další vývoj českého zemědělství velmi problematický, v současné době je možné hovořit o jeho postupné likvidaci. V zemědělství pracuje zhruba pouze čtvrtina pracovníků ve srovnání s rokem 1989. Jde přitom o osud dalšího vývoje venkova a kulturní krajinu. Právě proto má zásadní význam vypracování reálné koncepce a programu záchrany českého zemědělství.

Zdroj: Haló noviny, 30.07.2009