Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Navýšení správních poplatků – pomoc pro obce

05/08/09

V textu jsou uvedeny některé z navrhovaných změn.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje v souvislosti s „velkou“ novelou stavebního zákona i  změnu zákona č. 634/ 2004 Sb. o správních poplatcích. Ty by měly být nově navýšeny. Sazby správních poplatků se totiž pro oblast územního rozhodování a povolování staveb téměř nezměnily od roku 1992, a až na malé výjimky se vztahují k úkonům, které vykonávaly stavební úřady podle předchozího stavebního zákona, který byl zrušen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinným od 1. ledna 2007.
Celý článek zde
Zdroj: MMR ČR

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov