Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

daně a účetnictví

informace z ekonomiky, účetnictví a daní

26/06/20

Řidičské průkazy propadlé během krize se prodlouží o sedm měsíců

Lenka Brožková

Platnost řidičských průkazů, osvědčení o technické způsobilosti vozidel a další dopravní doklady, jejichž platnost vypršela mezi letošním únorem a srpnem, se prodlouží o sedm měsíců. Informovalo o tom dnes ministerstvo dopravy. Opatření by mělo zmírnit komplikace s vyřizováním dokladů během pandemie koronaviru, úřady v současnosti už běžně fungují. Platnost řidičských průkazů, profesní způsobilosti, průkazů profesní […]

24/06/20

Prodloužení platnosti povolení k zaměstnání zahraničních pracovníků

Lenka Brožková

AMSP ČR informuje zaměstnavatele, kteří v současné době zaměstnávají zahraniční pracovníky o včerejším opatření vlády ČR, které se týká prodloužení povolení k zaměstnání do 16. 9. 2020, tj. o 2 měsíce, a současného prodloužení lhůty pro opuštění ČR. Usnesení vlády ČR mj. stanoví: Za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu či uzavře nový pracovněprávní […]

Přidá nám novela zákoníku práce část dovolené, nebo kvůli novému způsobu výpočtu dovolené o část volna přijdeme?

Lenka Brožková

Zdroj: KHK

10/06/20

Lhůta pro schválení účetní závěrky byla prodloužena

Lenka Brožková

d 24. 4. 2020 je účinný zákon, který speciálně upravuje běh lhůt pro účely různých řízení. Dotýká se též lhůty pro schválení účetní závěrky. Podle zákona o obchodních korporacích má být řádná účetní závěrka projednána valnou hromadou vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tedy zpravidla do 30. června následujícího kalendářního roku. […]

03/06/20

Zápočtové listy u DPP a DPČ

Lenka Brožková

Dotaz: Je nutné vystavovat zápočtový list u DPP a DPČ? V případě, že ano, dle jakého zákona a paragrafu? Odpověď: Dle ustanovení  § 313  zákoníku práce je zaměstnavatel povinen při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm: údaje o zaměstnání  (druh pracovněprávního vztahu) a […]

29/05/20

NOVÁ POVINNOST EVIDOVAT neveřejné čerpací stanice pohonných hmot na MPO do 30.5.2020

Lenka Brožková

Upozornění na povinnost k naftě resp. k povinné evidenci neveřejných čerpacích stanic pohonných hmot) platných od 1.4.2020 (v souvislosti se změnami zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů, účinnými od 01. 04. 2020 (novela 48/2020 Sb.)). Mezi nově definované tzv. výdejní jednotky jsou zařazeny i neveřejná (podniková) výdejní místa o souhrnném objemu větším než […]

25/05/20

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc jednoduše, za pár minut a on-line

Lenka Brožková

Ministerstvo práce a sociálních věcí maximálně zjednodušilo formulář žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP) z důvodu vážné mimořádné události spojené s COVID-19. Nový on-line formulář je uzpůsoben tak, aby jej žadatel ohrožený propadem příjmů během epidemie mohl snadno vyplnit a odeslat v průběhu několika minut. Prostřednictvím MOP může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého […]

14/05/20

Koronavirus a podnikatelé, kde hledat pomoc?

Lenka Brožková

Šíření koronaviru výrazně ovlivňuje ekonomiku. České firmy se potýkají se závažnými problémy. BusinessInfo.cz vám nabízí aktuální informace z ČR i ze světa a také cenné rady pro tuzemské podnikatele od zástupců zahraničních kanceláří agentury CzechTrade, Ministerstva průmyslu a obchodu i dalších institucí. Menu: Aktuality z ČR / světa – Koronavirus v ČR – Pracovněprávní vztahy […]

12/05/20

Příspěvky na nová pracovní místa

Lenka Brožková

Příspěvky na nová pracovní místa Oživení ekonomiky po skončení koronavirové pandemie si vyžádá, jak uvádějí zaměstnavatelé, změnu struktury pracovních míst. S ohledem na změny předmětu činnosti a jeho úpravu budou zaměstnavatelé vytvářet nové druhy prací a pracovních činností. Pomoc budou potřebovat zejména zaměstnavatelé na úseku zemědělství, hotelových a gastronomických služeb, obchodů apod. Při tomto postupu […]