Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace z MZe

06/08/09
smf

Informace MZe k žádostem z PRV. Zdroj: www.mze.cz
 

Celkem bylo zaregistrováno 1457 žádostí v hodnotě 3.507.780.325,- Kč.

Dne 3. srpna 2009 SZIF dodatečně schválil 171 Žádostí o dotaci v rámci 6. kola příjmu žádostí v celkové výši podpory 91.904.045,- Kč.
 
Dne 16. července 2009 schválil SZIF dalších 32 Žádosti o realizaci SPL (nad rámec původního indikativního cíle 80 MAS) v rámci 5. kola příjmu žádostí.
Dne 22.7. schválil SZIF 107 žádostí pro opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů v celkové výši podpory 129.159.227,- Kč.
Zdroj: www.mze.cz