Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

LEADER+

podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+)

18/10/06

Regiony připravující se na LEADER+ v Pardubickém kraji

smf

Informace o regionech v Pardubickém kraji, které se připravují na LEADER+ nebo již jsou příjemci dotací z dotačního titulu LEADER+.

07/10/06

Leader nejsou jen peníze, ale i partnerství

smf

Otázky pro poradkyni ministryně zemědělství Kamilu Matouškovou.