Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

OP Zemědělství 2004 – 2006

06/02/07
smf

Seznam odložených projektů v OP Zemědělství 2004 – 2006 Informace pro žadatele, kteří podali své projekty na investiční záměr 1.1.1.a) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí a koz v operačním programu zemědělství na období 2004 – 2006. Zdroj: www.mze.cz
 

Seznam odložených projektů v OP Zemědělství 2004 – 2006
 
Informace pro žadatele, kteří podali své projekty na investiční záměr 1.1.1.a) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí a koz v operačním programu zemědělství na období 2004 – 2006.
 
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány finanční prostředky v rámci investičního záměru 1.1.1.a) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí a koz, přesouvají se zbývající tzv. odložené projekty na seznam neschválených projektů.
 
Mezi tzv. odloženými bylo 242 projektů s finančním nárokem 857 919 504 korun. Díky přesunu prostředků v rámci operačního programu zemědělství, který v závěru loňského roku schválila Evropská komise, může být v uvedeném opatření poskytnuta dotace na dalších 36 projektů ve výši 109 936 792 korun. Zbývá tak 204 projektů ve výši 744 480 992 korun, na které není finanční krytí.
 
Není možné, aby se tyto zbývající odložené projekty automaticky přesunuly do nového Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 (PRV). V tomto programu, a to v ose I, je však opatření zaměřeném na modernizaci zemědělských podniků. Toto opatření bude mezi prvními, u kterého se v první polovině letošního roku otevře příjem žádostí. Žadatelé, kteří své záměry doposud nerealizovali a mají připravené projekty, mohou tedy požádat o finanční prostředky z PRV, ale za podmínek stanovených v Pravidlech pro žadatele platných pro tento program.
 
 
PhDr. Ivo Hlaváč
1. náměstek ministra zemědělství

© 2006 Ministerstvo zemědělství