Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Regiony připravující se na LEADER+ v Pardubickém kraji

18/10/06
smf

Informace o regionech v Pardubickém kraji, které se připravují na LEADER+ nebo již jsou příjemci dotací z dotačního titulu LEADER+.

 

Přílohy:  Mapa regionů v PK  – LEADER+

               Holicko

              Košumbersko a Vysokomýtsko

              Lanškrounsko a Orlicko – Třebovsko

              MAS Region Kunětické hory

              MAS Železnohorský region

              Mikroregion Litomyšlsko

              Mikroregion Svitavsko

              Moravskotřebovsko a Jevíčsko

              Orlicko

              Sdružení pro rozvoj Poličska