Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

01/06/20

Tržní informační systém – obiloviny

Lenka Brožková

21_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Obiloviny 20_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Obiloviny 19_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Obiloviny 18_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Obiloviny 17_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Obiloviny 16_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Obiloviny 15_20 […]

Tržní informační systém – Hovězí a vepřové maso; Obiloviny a olejniny; Monitoring tržní produkce mléka

Lenka Brožková

12_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Hovězí a vepřové maso 5_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Obiloviny a olejniny Informace z monitoringu tržní produkce mléka za duben 2020 Společná organizace trhu > Živočišná výroba > Mléko > Monitoring tržní produkce mléka

25/05/20

Tržní informační systém

Lenka Brožková

10_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Ovoce 20_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 20_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 20_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Mlékárenské výrobky

20/05/20

Tržní informační systém -Zelenina, Ovoce a zelenina

Lenka Brožková

09_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Zelenina 20_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina

04/05/20

Tržní informační systém – zelenina, skot, prasata a selata, ovoce a zelenina

Lenka Brožková

08_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Zelenina 17_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 17_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 18_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina

14/04/20

Tržní informační systém – Mléko a mléčné produkty, drůbež, Ovoce a zelenina

Lenka Brožková

04_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Mléko a mléčné výrobky 03_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Drůbež 15_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina