Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

Informace SZIF

07/12/22

SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu, zeleninu s vysokou pracností a chov dojnic

PV

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydávání rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta směřuje k citlivým sektorům, které se potýkají s určitými obtížemi. Přitom jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů.

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti 2023

smf

01/11/22

Newsletter SZIF

PV

září/říjen 2022

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF

18/10/22

Státní zemědělský intervenční fond vydává rozhodnutí SAPS

PV

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zahájil vydávání rozhodnutí na Jednotnou platbu na plochu (SAPS). Ihned po odeslání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci bude vyplácet zálohy ve výši 70 %. Letošní sazba činí 3 213,91 korun na hektar. Zbývající část peněz žadatelé dostanou po 1. prosinci.

29/09/22

Otázky a odpovědi k zavedení monitoringu pomocí systému MACH

smf

Díky systému MACH, který sleduje stav pozemků dálkově, se sníží počet časově náročných kontrol na místě, které většinou vyžadují spoluúčast žadatele na místě.