Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

Informace SZIF

19/09/23

Zemědělské národní dotace – září 2023

smf

Zemědělské národní dotace v měsíci září 2023   Níže naleznete stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP […]

12/09/23

Připomenutí hlášení podrývání řepky do 15/9/2023 a zpracování výpočtu hospodaření s organickou hmotou do 30/9/2023 (nad 30 ha kultur R+U+G)

smf

Pracovníci OPŽL Olomouc odpovídají níže na nejčastější ve vztahu ke zpracovaní výpočtu hospodaření s organickou hmotou. Kde v Portálu farmáře najdu sestavu pro výpočet hospodaření s organikou? Bohužel podle zpráv od kolegů z MZe se pro letošní rok nepodařilo naprogramovat tuto funkcionalitu do PF. Do budoucna však počítají, že i tento výpočet bude PF umět. […]

11/09/23

Aktuální informace týkající se ohlášení zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního

smf

Aktuální informace týkající se ohlášení zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního nezasetí či nevzejití meziplodiny nebo zlepšující netržní plodiny či použití rodenticidů po zasetí meziplodiny, zlepšující netržní plodiny nebo ozimů.

05/09/23

Vybrané informace z JŽ 2023

smf

Jednotná žádost Úhor 15.8. skončilo kontrolní období pro DPB s kulturou úhor (U). Týká se jak zeleného, tak nektarodárného. V období od 1.6. do 15.8. bylo možné úhory pouze mulčovat. Zelený úhor: – po 15.8. lze mulčovat, posekat s odklizením biomasy nebo přepást – jednu z těchto operací je povinnost provést do 31.8. (pokud nebylo […]

27/08/23

Area Monitoring System (AMS)

smf

Praha 25. srpna 2023 Evropská komise závazně stanovila pro všechny členské státu EU k zavedení monitoring zemědělských ploch pomocí družic. Na jaře letošního roku proto došlo pod patronátem Státního zemědělského intervenčního fondu ke spuštění systému AMS (Area Monitoring System), který představuje moderní a progresivní nástroj sloužící k ověření způsobilosti podaných žádostí o dotace pro všechna opatření na plochu v rámci jednotné žádosti. Systém dokáže ověřit, zda byly na pozemku uskutečněny deklarované zemědělské aktivity, k jejichž plnění se klient v žádosti zavázal.