Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

Informace SZIF

26/09/22

Informace SZIF

smf

SZIF informuje.

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF

13/09/22

SZIF vyplatil již 70 % mimořádných podpor

smf

Téměř 587 milionů korun již našlo své příjemce v rámci mimořádných podpor v sektorech chovu prasat, drůbeže, dojeného skotu a dále pěstování jablek nebo brambor.

01/09/22

Newsletter SZIF – číslo 4 / 2022

PV

Oficiální newsletter Státního zemědělského intervenčního fondu

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF

25/08/22

Možnost mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha

smf

Provádění příkrmu bude pardonováno nejvýše 15 pracovních dní před podáním oznámení o zásahu vyšší moci. Zdroj: SZIF

24/08/22

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022

PV

V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti 2022, dotkne zásah vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) a to na formuláři k tomu určeném, který je ke stažení na webových stránkách SZIF nebo na Portálu farmáře SZIF.

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF

23/08/22

VZDÁNÍ SE PRÁVA NA PODÁNÍ NÁMITEK PROTI KONTROLNÍMU ZJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU FARMÁŘE

PV

Dne 23. 8. 2022 byla spuštěna nová funkcionalita pro příjemce dotace projektových opatření
Programu rozvoje venkova 2014-2020 na Portálu farmáře. V sekci Žádosti PRV – projektová
opatření přibyla možnost „Vzdání se práva na podání námitek proti kontrolnímu zjištění“.

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF