Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuality

Aktuality

10/05/05

KIS zahajují činnost od 1.5. 2005

Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS)

Zařazeno v Aktuality

05/05/05

Praktické zkušenosti IPPC

Praktické zkušenosti s vyplňováním žádostí o integrované povolení provozu.
Nejčastější nedostatky v žádostech IPPC.

Zařazeno v Aktuality

29/04/05

Jednotná platba na plochu(SAPS) a doplňková platba k jednotné platbě na plochu (TOP-UP)

smf

Jednotná platba na plochu(SAPS) a doplňková platba k jednotné platbě na plochu (TOP-UP)

Zařazeno v Aktuality, Přímé platby

27/04/05

Administrace dotací a podpor v roce 2005

smf

Ve dnech 11. a 22.dubna 2005 proběhla ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí pracovní setkání zemědělců a představitelů ZA a PÚ MZe ČR k administraci dotací a plateb v roce 2005. Školení pro zemědělce obou okresů pořádala AK ve spolupráci s MZe ČR na okrese Svitavy, AK a ZS ve spolupráci s MZe ČR na okrese Ústí nad Orlicí.

23/04/05

Saznam

Poradci seznam

Zařazeno v Aktuality

Příručka pro žadatele

smf

SZIF vydal příručku pro subjekty, které chtějí žádat o jednotnou platbu na plochu (SAPS), doplňkové platby (Top-Up) a nebo podporu méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními (LFA).

Zařazeno v Aktuality, Přímé platby

14/04/05

Výzva zemědělcům – blíží se konec lhůty pro požádání o dotace na agroenvironmentální opatření

smf

Zájemci o dotaci v rámci programu Agroenvironmentálních opatření (AEO) musí do 30. dubna 2005 (resp. 2. května 2005) podat žádost o dotaci a nahlásit změnu výměry zemědělské půdy, zařazené do příslušného AEO. Žádost o změnu výměry doručí žadatel společně se žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. dubna 2005 (resp. 2. května 2005), na příslušnou Zemědělskou agenturu MZe.

Zařazeno v Aktuality, HRDP

MZe spustilo od 1.4.2005 nový informační portál pro uživatele půdy

smf

Od 1. dubna 2005 dalo Ministerstvo zemědělství k dispozici uživatelům půdy novou elektronickou službu, jaká v této podobě dosud není v zemích EU. Služba spočívá v on-line přístupu k evidenci půdy dle uživatelských vztahů.

Zařazeno v Aktuality

13/04/05

Seznam poradců v Pardubickém kraji

Seznam akreditovaných poradců působících v Pardubickém kraji a okolí

Zařazeno v Aktuality

08/04/05

Jak vyplňovat změnové listy při žádostech na změnu v agroenvi opatřeních.

smf

MZe ČR a SZIF vydali společný dokument o způsobu řešení změn v oblasti agroenvironmentálních opatření.

Zařazeno v Aktuality, HRDP