Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Program rozvoje venkova ČR

05/06/07
smf

Schválený Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Zdroj: www.mze.cz
 

Program rozvoje venkova ČR

Po schválení prováděcích pravidel se otevře první kolo (cca polovina července 2007), ve kterém bude možné předkládat projekty na tři typy investičních podpor:  1) modernizace zemědělských podniků (osa I)

                                       2) zahájení činnosti mladých zemědělců (osa I)

                                       3) diverzifikace činností nezemědělské povahy (osa III)
                                           (bioplynové stanice, výtopny, výroba peletek,…….)