Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje
30/01/23

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy

PV

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a nákupu zemědělské půdy za 4. čtvrtletí roku 2022.

Zařazeno v Aktuality, PGRLF

ČPI – Informace o výsledcích kontrol chovatelů včel v roce 2022

smf

V roce 2022 zkontrolovala Česká plemenářská inspekce 349 chovatelů včel, z toho u 85 chovatelů bylo kontrolou na místě zjištěno porušení plemenářského zákona.

27/01/23

INFORMACE O TERMÍNU zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě

smf

INFORMACE O TERMÍNU zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě S ohledem na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.1.2023, a to do 31.3.2023. Povinnost vedení evidence o použití hnojiv v elektronické formě a její předání v požadovaném […]

ÚKZÚZ upozorňuje na vysokou populační hustotu hraboše polního

smf

26/01/23

Zpráva o trhu zeleniny

PV

2. – 3. týden 2023

Monitorovací výbor Strategického plánu SZP 2023–2027

smf

Monitorovací výbor Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 24.1.2023 První zasedání Monitorovacího výboru Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 se uskutečnilo 15. prosince 2022 online formou. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků. Přílohy: Zápis ze zasedání 1. MV SP SZP 2023–2027 (PDF, 426 KB) Vypořádání […]

25/01/23

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022 – PŘECHODNÉ OBDOBÍ

PV

Ministr zemědělství Nekula chce, aby řetězce vysvětlily, proč prodávají cukr tak draze. Vysoké obchodní přirážky jsou podle ministra nemorální

PV

Cena cukru v obchodech stále roste. Od loňského září do prosince vzrostla o 44 %. Vliv na to mají nejen drahé energie, ale také vysoké obchodní přirážky supermarketů. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) proto obchodní řetězce vyzval dopisem, aby vysvětlily vysoké ceny cukru na pultech obchodů.

Zařazeno v Aktuality

Prodej brambor ze dvora

smf

Seznam prodejců brambor ze dvora dodal a zaktualizoval Český bramborářský svaz. Seznam ke stažení  Zdroj: http://www.cbshb.cz/