Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje
02/08/22

Hlavní změny podmínek pro 15. kolo příjmu žádostí

PV

15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

PV

Dne 28. 7. 2022 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 15. kolo příjmu žádostí.

01/08/22

Zpráva o trhu zeleniny

PV

29. – 30. týden 2022

Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa

PV

27. – 28. týden 2022

Zařazeno v Aktuality

Bilance N za hospodářský rok 2021/2022

smf

  Pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022 (povinnost pro závody s výměrou nad 30 ha, hospodařící ve zranitelných oblastech, a to i částečně) jsme opět připravili jednoduchý sešit v excelu. Výpočet je stejný jako za předchozí rok, s několika úpravami: výnosy do listu „Plodiny“, příp. „Ztráty“ důsledně uvádějte v „čisté hmotnosti“, ovšem stejně […]

29/07/22

Monitoring eroze

smf

Webová aplikaci Monitoring eroze zemědělské půdy, která slouží k hlášení, evidenci a vyhodnocování jednotlivých erozních událostí.

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

PV

Od 01.08.2022 do 31.8.2022 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2023 – dotační podprogram 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže.

28/07/22

Ministerstvo zemědělství varuje: lepicí pasti na hmyz můžou při nesprávném použití neúmyslně zapříčinit týrání drobných obratlovců, hlavně ptáků

PV

Ústřední komise pro ochranu zvířat Ministerstva zemědělství (MZe) přijala stanovisko, že lepicí pasti pro hmyz musejí být použité a umístěné pouze tak, aby zabránily náhodnému přilepení se obratlovců, zejména ptáků. V opačném případě jde o porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a pachateli hrozí pokuta.

Zařazeno v Aktuality

Seznam katastrálních území zařazených do ANC pro období 2023–2027

smf

Tabulka obsahuje seznam k.ú. zařazených do Oblastí s přírodními a jinými omezeními (ANC) a jejich zařazení do jednotlivých typů ANC. Seznam je orientační a jeho závazná forma bude zveřejněna jako příloha nařízení vlády stanovujícího podmínky provádění intervence pro oblasti s přírodními a jinými omezeními.

Zařazeno v Aktuality, Dotace 2023-2027

27/07/22

Zpráva o trhu ovoce

PV

28. – 29. týden 2022