Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje
13/01/21

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2021

Lenka Brožková

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA

Lenka Brožková

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 13. pro rok 2021

Lenka Brožková

Zařazeno v Aktuality, Dotace

Zpřesnění Zásad pro žadatele z dotačního programu AGRICOVID Potravinářství

Lenka Brožková

Dne 11. 1. 2021 došlo pro žadatele ke zpřesnění Zásad k poskytování dotačního programu AGRICOVID Potravinářství. Termín, ve kterém mohou žadatelé podávat své žádosti, byl prodloužen o dva týdny, žádosti tak budou přijímány až do 31. ledna 2021. Dále došlo k úpravě podmínek ve věci posuzovaní bezdlužnosti žádajícího subjektu, nově musí být tato podmínka splněna ke dni […]

Zařazeno v Aktuality, Dotace

Informace k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021

Lenka Brožková

Generální finanční ředitelství z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vydává tuto informaci, která se týká nájmu nemovitých věcí podle ustanovení § 56a odst. 3 ZDPH ve znění účinném ode dne 1. 1. 2021. Zdanění nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021 Připomeňme, […]

12/01/21

Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021

Lenka Brožková

Tržní informační systém

Lenka Brožková

52_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina 53_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Mlékárenské výrobky 53_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 53_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 52_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Mlékárenské výrobky

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Výkazy MZe pro rok 2021

Lenka Brožková

Drůbež, Krmiva, Líh ovocný, Líh rafinovaný, Líh surový, Obilí, Ovoce a zelenina (konzervace), Mléko roční, Mléko měsíční, Odbyt, Mléčná produkce na farmách, Lesy, Myslivost. Přílohy: Nákup a užití drůbeže-měsíční (DOC, 239 KB) Výroba průmyslových krmiv-roční (DOCX, 279 KB) Bilance ovocného destilátu-roční (DOC, 183 KB) Bilance rafinovaného lihu kvasného-roční (DOC, 185 KB) Bilance surového lihu kvasného-roční […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd ze sklizně 2020

Lenka Brožková

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd. Ředkev setá – olejná meziplodina – letní výsev – soubor ke stažení Tritikale ozimé – SDO – soubor ke stažení Pšenice ozimá – soubor ke stažení Žito ozimé – soubor ke stažení Tritikale ozimé – soubor ke stažení Žito jarní – soubor ke stažení Jílek mnohokvětý italský 4n – luční […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Jak získat zahraniční pracovníky do českého zemědělství, potravinářství a lesnictví?

Lenka Brožková

V souvislosti s nutností včasného získávání zahraničních pracovníků pro novou sezónu roku 2021 zpracovalo Ministerstvo zemědělství přehledný seznam možností, které v této oblasti aktuálně mají české firmy podnikající v sektorech zemědělství, potravinářství a lesnictví. Tento přehled by měl být pomocným vodítkem pro podnikatele při jejich rozhodování o nejvhodnějším nástroji pro získání zahraničních pracovníků. Vzhledem k […]