Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

LEADER ČR

Leader ČR

30/06/08

LEADER ČR pro rok 2008

smf

Od 21. do 25. července mohou zájemci – tzv. místní akční skupiny – předkládat žádosti o čerpání dotací z programu LEADER ČR pro rok 2008. Zdroj: www.mze.cz
 

07/09/07

Na Program LEADER ČR půjde téměř šedesát milionů korun

smf

Celkem 24 žádostí podpořených 59 859 tis. Kč ze státního rozpočtu schválila  Hodnotitelská komise MZe pro program LEADER ČR 2007. Zdroj: www.mze.cz
 

25/07/07

MZe vyhlásil Program Leader 2007

smf

Ministerstvo zemědělství 20-července vyhlásilo Program LEADER ČR pro rok 2007. Zdroj: www.mze.cz
 

24/05/06

Usnesení vlády ČR k evropským zdrojům v letech 2007-2013

smf

Vláda ČR schválila rozložení finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi operační programy jako východisko pro jednání s Evropskou komisí o Národním strategickém referenčním rámci a operačních programech a pro dopracování konečných verzí OP.Zdroj: Strukturální fondy EU, 24.05.2006

20/02/06

Pravidla pro LEADER ČR 2006

smf

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI PROGRAMU LEADER ČR, kterými se mění a doplňují Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu LEADER ČR ze dne 16. prosince 2004. Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuality, LEADER ČR

13/02/06

Ministerstvo spustilo program LEADER ČR pro rok 2006

smf

Ministr zemědělství Jan Mládek podepsal 10.2.2006 Pravidla pro poskytování podpory v rámci Programu LEADER ČR pro rok 2006.
Zdroj: www.agris.cz, 10.2.2006

Zařazeno v Aktuality, LEADER ČR