Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

LEADER ČR pro rok 2008

30/06/08
smf

Od 21. do 25. července mohou zájemci – tzv. místní akční skupiny – předkládat žádosti o čerpání dotací z programu LEADER ČR pro rok 2008. Zdroj: www.mze.cz
 

 Rozbíhá se program LEADER ČR pro rok 2008
 
Od 21. do 25. července mohou zájemci – tzv. místní akční skupiny – předkládat žádosti o čerpání dotací z programu LEADER ČR pro rok 2008, jehož vyhlášení včera schválil ministr zemědělství Petr Gandalovič. Na financování programu je pro letošní rok vyčleněno 50 milionů korun.
 
„V loňském roce se přihlásilo padesát sedm místních akčních skupin. Podpořeno bylo dvacet čtyři skupin, které získaly možnost realizovat svůj Záměr a vybírat si projekty ve svém území působnosti,“ sdělil ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Financováno tak bylo 143 projektů, které přispěly ke zlepšení života ve venkovských regionech. Z těchto čísel vyplývá, že zájem o program Leader je v České republice obrovský.“
 
Pravidla pro čerpání finančních prostředků z Programu LEADER ČR 2008 schválil ministr zemědělství Petr Gandalovič dne 26.června 2008. Podpora z programu LEADER ČR 2008 je určena místním akčním skupinám na realizaci Záměru místní akční skupiny. Místní akční skupiny mohou Žádosti o poskytování dotace zpracované podle těchto pravidel podávat na Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, odbor koncepce rozvoje venkova v období od 21. do 25. července 2008.
 
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na Záměry místních akčních skupin a informace o příjmu žádostí, včetně kontaktů na odpovědné osoby jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika LEADER ČR 2008).
zdroj: www.mze.cz