Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Usnesení vlády ČR k evropským zdrojům v letech 2007-2013

24/05/06
smf

Vláda ČR schválila rozložení finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi operační programy jako východisko pro jednání s Evropskou komisí o Národním strategickém referenčním rámci a operačních programech a pro dopracování konečných verzí OP.Zdroj: Strukturální fondy EU, 24.05.2006