Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

Informace SZIF

21/03/08

Schválené Žádosti z PRV

smf

Schválené Žádosti o dotaci v rámci druhého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – OSA I.

18/03/08

Informace ze SZIF

smf

Důležité informace ze SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

15/02/08

Informace SZIF

smf

Přehled informací ze SZIF. Zdroj: www.szif.cz