Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výklad výpočtu započitatelného přívodu N na travní porosty (limity u pastvin) v roce 2007

22/05/07
smf

Tabulka přepočtů u různých kategorií hospodářských zvířat. Autor: ing. Jiří Střelka, CSc, zdroj: www.kis-stredocesky.cz
 

Limit N dodaného pastvou zahrnuje pouze přívod N do půdy, tedy po odpočtu bezprostředních ztrát do ovzduší, které činí 40 %. Rozhodující pro přepočty je tedy následující tabulka, jejíž část (první tři sloupce) bude rovněž implementována do novely vyhlášky č. 274/1998 Sb., která je závazným předpisem pro vedení evidence hnojení:
autor: ing. Jiří Střelka, CSc

Zařazeno v Aktuality, HRDP, Informace z ČR