Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zásady pro poskytování dotací MZe 2005-2008

STATE AID

12/05/21

NÁRODNÍ DOTACE 3.i NA UZNANÉ OSIVO VYJMENOVANÝCH PLODIN

smf

Od 1.7. do 15.7.2021 je možné podávat žádosti o dotaci na použití uznaného osiva 3.i.

21/11/16

Národní zemědělské dotace v roce 2017

smf

Národní zemědělské dotace budou v maximální výši 2,8 miliardy korun.

27/02/14

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014

smf

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014. Zdroj: MZe