Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Poradenství

Poradenství

21/06/04

Koncepce zemědělského poradenství Ministerstva zemědělství ČR

Jiří Novák

Posláním navrženého poradenského systému je pomoci zemědělským subjektům v řešení jejich problémů zvýšením rentability jejich hospodaření a konkurenční schopnosti, přispět k trvalému rozvoji funkčního zemědělství a venkovského prostoru a přispět k jejich přípravě na vstup do EU.

Zařazeno v Poradenství