Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka na seminář k podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopaření typu LEADER+)

02/11/05

Mze ČR – Řídící orgán OP Zemědělství a SZIF vás zvou na seminář v rámci přípravy projektů podávaných na podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova, investiční záměr c) osvojování schopností OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.
Seminář se koná 14.11.2005 od 10,00 hod v jednací místnosti č.101 MZe ČR, Těšnov 17, Praha 1.
V příloze si otevřete pozvánku.


Příloha : skoleni_na_osvojovani-pozvanka.doc [doc ; 28672 bytů]

Zařazeno v Aktuality, LEADER+