Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace 2023-2027

29/11/22

Prezentace MZe- Ekoschémata od roku 2023

smf

Prezentace MZe k nastavení podmínek pro PP v roce 2023 ( Ekoschémata)

14/11/22

Další krok k posílení ochrany půdy: ještě šetrnější hospodaření na erozně ohrožených polích

smf

Ministerstvo zemědělství v registru půdy LPIS zveřejnilo předpokládanou vrstvu erozního ohrožení, která vychází z nového Strategického plánu SZP 2023–2027. Cílem je ochránit půdu před vodní erozí, která v Česku ohrožuje až 60 % cenné zemědělské půdy. Na těchto půdách bude nutné volit šetrnější metody hospodaření. Nová vrstva erozního ohrožení začne platit pro pole s hlubokými […]

10/11/22

Přepokládaná vrstva erozní ohroženosti

smf

V registru půdy LPIS bude od dnešního odpoledne zveřejněna předpokládaná vrstva erozní ohroženosti. I přes zveřejnění záložek s předpokládanou erozí je nezbytně nutné, aby na DPB proběhly nápočty eroze, aby tato nová data eroze byla viditelná na i DPB. Vzhledem k tomu, že nápočty budou probíhat až do pátku, bylo by vhodné, abyste se na […]

03/11/22

Standardy DZES č.1-9 od roku 2023

smf

25.října proběhla pracovní schůzka MZe k problematice nastavení standardů dobrého zemědělského  a environmentálního stavu půdy od roku 2023. Ředitelka odboru PP MZe  představila  standardy ve své prezentaci. Prezentace_PS CC_25.10 (002)

14/10/22

Podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy v novém období SZP

smf

Cílem podmínek standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu
půdy (DZES) je přispět ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této
změně, k řešení výzev v oblasti vody v krajině, k ochraně a kvalitě půdy
a k biologické rozmanitosti ve vztahu k zemědělskému hospodaření. V novém
období SZP s ohledem na uvedené cíle je kladen důraz na posílení podmínek
tzv. Zelené architektury a tím i na posílení podmínek standardů DZES.

Zařazeno v Aktuality, Dotace 2023-2027