Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace 2023-2027

18/10/23

V roce 2023 s ohledem na náročnou implementaci nové Společné zemědělské politiky (SZP) proběhne platba dotace v rámci jediné platby – nebudou vypláceny zálohy na BISS

smf

V roce 2023 tak s ohledem na náročnou implementaci nové Společné zemědělské politiky (SZP) nebudou zálohy na BISS poskytovány/vypláceny; platba dotace proběhne v rámci jediné platby. Do 30. června 2024 pak bude proplacena naprostá většina tedy přes 95 procent všech administrovaných žádostí. Zdroj: SZIF

16/10/23

Ohlášení chyb ve vrstvě vodstva v souvislosti s pásy u vody

smf

Na základě  Vašich  častých dotazů  ve  věci postupu ohlášení chyb ve vrstvě vodstva v souvislosti s pásy u vody uvádíme  stručný postup  jak postupovat pří ohlášení zjištěné  chyby ( více po prokliku  nadpisu článku). Ohlášení  chyby  je možné provést prostřednictvím geoportálu ČUZK: https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/.  Při hlášení chyb prosíme o maximální  využití  tohoto odkazu, který  je primárně  k tomuto účelu […]

12/10/23

Mimořádná finanční podpora zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023

smf

Tato podpora bude poskytována producentům zemědělských odvětvích postižených dopady ruské agrese na Ukrajině a na jejich stabilizaci s cílem zajistit nediskriminační postavení českých pěstitelů ovoce, zeleniny, chmele a českých producentů mléka na jednotném evropském trhu. Legislativně vychází z prováděcího Nařízení Komise (EU) 2023/1465 ze dne 14. července 2023 a Nařízení vlády o stanovení některých podmínek […]

10/10/23

Portál AMS – nové výsledky vyhodnocení plnění podmínky První seč/pastva

smf

o systému AMS byly nahrány nové výsledky vyhodnocení satelitních snímků. Na jejich základě mohlo dojít k zjištění nesrovnalostí plnění podmínky První seč/pastva. V takovémto případě byla provedena změna barvy semaforu na červenou. Stav všech Vašich zákresů si můžete prohlédnout v Portálu AMS na Scoreboardu (elektronická nástěnka). Zdroj: SZIF

03/10/23

Finanční zdraví

smf

Hodnocení finančního zdraví žadatelů vyplývá z podmínek jednotlivých intervencí. Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele. Hodnocení finančního zdraví se provádí za poslední tři „účetně“ uzavřené roky, tj. tři po sobě navazující období předcházející roku podání Žádosti o dotaci. Výjimka platí pro případy, kdy byl podnik založen nebo […]

25/09/23

Bilance N za hospodářský rok 2022/2023

smf

Formuláře pro výpočet bilance N za hospodářský rok hnojení 2022/2023 a sklizňový rok 2023. Zdroj: VÚRV v.v.i.