Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělci si mohou spočítat výši nově nastavených dotací – kalkulačka ke stažení

26/01/22
PV

Ministerstvo zemědělství společně s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací připravilo podnikový model (tzv. Kalkulačku 3), který bude sloužit zemědělským podnikům jako nástroj pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+.
Vlastní dotační kalkulačku vypracovala také Asociace soukromého zemědělství ČR.
V článku naleznete ke stažení obě varianty dotačních kalkulaček.

Podnikový model (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+ MZe a ÚZEI

Ke stažení ZDE

Do kalkulačky provozních podpor si uživatel zadá oprávněné či projektované plochy v hektarech nebo v počtu dobytčích jednotek pro jednotlivé typy dotací (intervence). Znásobením těchto ploch či dobytčích jednotek a sazeb jednotlivých dotačních titulů zjistí předpokládanou částku celkových provozních podpor, jako je základní plošná platba, redistributivní platba, ekoschémata, mladý zemědělec, VCS – dobrovolně vázaná podpora (I. pilíř) a ANC platby, agro-environmentální a klimatická opatření, ekologické zemědělství, Natura 2000, dobré životní podmínky zvířat a plošná opatření v lesích (II. pilíř).

Podpory I. pilíře a plateb ANC se vypočítávají podle rozsahu příslušných ploch jednotlivého podniku. U většiny intervencí II. pilíře, které jsou postaveny na dobrovolné účasti podniků v environmentálních programech, bude možné hledat s využitím kalkulačky zapojení podniku do těchto dobrovolných programů, aby si zemědělec mohl naplánovat svůj maximální možný příjem celkových podpor. Vypočtené částky jsou však předpokladem, který se může od konečné dotace lišit podle počtu podniků zapojených do konkrétního programu.

Nástroj nezahrnuje národní dotace, kde se podle předpokladu nebude měnit jejich struktura a výše plateb, projektované podpory z investičních intervencí a také dotační tituly z oblasti antimikrobik vzhledem k závislosti sazby na provedených laboratorních výsledcích.

Stručný návod pro vyplnění kalkulačky najdete na webu agronavigator.cz

Dotační kalkulačka ASZ ČR

Ke stažení ZDE

V kalkulačce je možné porovnat výši přímých plateb a eko plateb na hektar dle velikostní kategorie zemědělských podniků v 1. pilíři SP. V kalkulačce je možné porovnat původní návrh MZe Strategického plánu s 10% redistribucí, nový schválený návrh MZe s 23% redistribucí a návrh ASZ s 30% redistribucí.