Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MAS Pardubického kraje

Místní akční skupiny v PK

Témata

Informace pro MAS MAS Orlicko
13/07/17

Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV a NS MAS 2017

Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV a NS MAS 2017

02/07/17

Strategie MAS v Pardubickém kraji schváleny

smf

Informace k MAS v Pardubickém kraji.