Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuality

Aktuality

23/06/05

Strategický plán EU na sjednocení programů rozvoje venkova

Návrh strategického plánu EU na sjednocení programů rozvoje venkova má projít během června 2005 schvalovacím procesem. Ve druhém pololetí 2005 má být dokument schválen ve všech členských státech EU a v prvním pololetí 2006 mají být vypracovány národní plány kompletního programu rozvoje venkova. Cílem současných návrhů je sjednocení rozptýlených programů rozvoje venkova v rámci Unie. Strategie rozvoje venkova se opírá o tzv. čtyři základní osy.

Grantový program pro environmentální vzdělávání vstupuje do druhého kola

Ve středu 22. 6. Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo další kolo grantového programu, ve kterém je možné získat prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu na posílení a rozšíření sítě poradenských a informačních center v regionech České republiky.

Zařazeno v Aktuality, Vzdělávání

22/06/05

Ministři se dohodli na budoucí podpoře venkova

Ministři zemědělství členských zemí EU se včera v Lucemburku dohodli na pravidlech, podle kterých se budou v rozpočtovém období 2007-2013 čerpat prostředky na rozvoj venkovských oblastí.

21/06/05

Výzva k akreditaci

IV. kolo akreditačního řízení

Zařazeno v Aktuality, Poradenství

20/06/05

Byly schváleny návrhy nových podpor v rámci Operačního programu

Monitorovací výbor Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství rozhodl na svém posledním jednání minulý týden o rozšíření opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku o nový investiční záměr.

06/06/05

Ekofarem v Pardubickém kraji i přes problémy přibývá

V Pardubickém kraji přes řadu problémů stoupá počet ekologických farem. Těchto statků, kde se například nepoužívají chemické preparáty, je nyní v kraji 26, tedy o dva více než loni na podzim. Nejvíce ekofarem působí v kopcovité krajině na Ústeckoorlicku, kde jejich počet vzrostl o tři na 21.

Zařazeno v Aktuality

03/06/05

Dotace na opatření v oblasti včelařství

SZIF oznamuje, že podle schváleného tříletého Českého programu na podporu včelařství začíná v roce 2005 možnost žádat o dotace

02/06/05

ODBYT ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE V PODMÍNKÁCH ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ UNIE

Seminář zaměřený na komplexní zhodnocení odbytu zemědělské produkce a možnosti dalšího vývoje.

Zařazeno v Aktuality

28/05/05

Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

Jste majiteli zemědělského pozemku, který již delší dobu leží ladem? Na jeho zalesnění můžete žádat do konce května dotaci. Peníze nabízí Operační program zemědělství.

Zařazeno v Aktuality, Lesnictví

26/05/05

Důležité termíny týkající se dotací v rámci HRDP – 2005

Kalendář pro žadatele o dotace a podpory v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP).

Zařazeno v Aktuality, HRDP