Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přehled svažitých pozemků v LPIS

02/01/13
smf

Použití přípravků na svažitých pozemcích přiléhajících k vodním tokům a plochám. Zdroj: MZe

Přehled svažitých pozemků v LPIS
     V rámci vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, je upraveno použití přípravků na svažitých pozemcích přiléhajících k vodním tokům a plochám.
      Svažité pozemky si v mapě můžete zobrazit aktivací vrstvy „SRS – svažité pozemky“ ve stromečku vrstev. Výměru překryvu konkrétního PB/DPB se svažitým pozemkem naleznete na záložce "Podrobné" na půdním bloku a v tisku "Zařazení PB/DPB do ochr. pásem vodních zdrojů". Více informací naleznete v aktualizované příručce.

Zdroj: www.eagri.cz, 17.12.2012