Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Žádost o navýšení IRM se podává do konce ledna 2012

10/01/12

do konce ledna 2012 se přijímají žádosti o navýšení výše mléčné kvóty u držitelů IRM

V souladu s §7 nařízení vlády č.244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude k 1.3.2012 realizováno přidělování nových a zvyšování stávajících individuálních kvót mléka pro kvótový rok 2011/2012. Možnost zvýšení současné IRM budou mít ti producenti, kteří do 31.12.2011 splnili čerpání své IRM na 75,5 a více %.
 
V souladu s § 6 odst. 4 nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyčleňuje SZIF část rezervy, která bude použita ke zvyšování stávajících, popřípadě přidělování nových individuálních kvót mléka ke dni 1.3.2012 takto:
 
1. vnitrostátní kvóta pro dodávky ve výši 59 000 000 kg
2. vnitrostátní kvóta pro přímý prodej ve výši 7 000 000 kg
 
Žádosti o navýšení IRM musí být doručeny na příslušné RO SZIF nejpozději dne 31.1.2012. Upozorňujeme, že SZIF vydal nové formuláře žádostí .Formuláře žádostí o zvýšení stávající individuální kvóty mléka jsou přiloženy v příloze. Povinnou přílohou k žádosti je výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Žádost je možné zaslat i prostřednictvím datových schránek.

Formulář žádosti