Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ochrana vody a hospodaření s ní – GAEC 11

17/01/12
smf

Od 1.1.2012 je nově uplatňován standard Dobrého zemědělského a environmentálního stavu, jehož prostřednictvím je požadována ochrana vody před znečištěním pocházejícím ze zemědělské činnosti. Zdroj: MZe

Ochrana vody a hospodaření s ní – GAEC 11
Od 1.1.2012 je nově uplatňován standard Dobrého zemědělského a environmentálního stavu, jehož prostřednictvím je požadována ochrana vody před znečištěním pocházejícím ze zemědělské činnosti.
Dodržováním standardu v následujícím znění:
Žadatel na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu sousedícím s útvarem povrchových vod zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.
Pe předpokládáno omezení znečištění povrchových vod, zejména omezení průsaku a povrchového smyvu látek z použitých hnojiv a předcházení možnému vzniku takového znečištění. Podrobnější informace k podmínkám standardu naleznete v přiloženém letáku, který byl součástí prosincového vydání týdeníku Zemědělec.
Informační leták GAEC 11 najdete Z D E
Zdroj: www.eagri.cz, 13.1.2012