Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Inovovaný webový portál  pro bezpečnost potravin

03/06/11
smf

Nová verze webových stránek věnovaných bezpečnosti potravin přináší informace o kvalitě a jejich označování i aktuální zprávy o rizikových potravinách na trhu. Zdroj: MZe

Nová verze webových stránek věnovaných bezpečnosti potravin přináší informace o kvalitě a jejich označování i aktuální zprávy o rizikových potravinách na trhu
Ve středu 1. 6. 2011 uvedlo Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství (dále ICBP) do ostrého provozu novou revitalizovanou verzi webových stránek www.bezpecnostpotravin.cz, které jsou již od roku 2002 spolehlivým zdrojem informací z oblasti bezpečnosti potravin a potravin obecně. Aktualizaci stávajících textů a nové texty připravili pracovníci Ministerstva zemědělství a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.
Internetové stránky bezpecnostpotravin.cz představují činnost ICBP a poskytují přehlednou informaci o systému zajištění bezpečnosti potravin v ČR. Spotřebitelům přináší také žádané aktuální informace o závadných potravinách na trhu, o kvalitě a označování potravin. Nechybí zde tiskové zprávy dozorových orgánů, týdenní přehledy hlášení ze Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), představení problematik biopotravin a geneticky modifikovaných potravin. Profesionálové ocení přístup k přehledu českých právních předpisů v oblasti potravin.
Webové stránky bezpecnostpotravin.cz jsou také oficiálním webem Koordinačního místa pro spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Proto je velký prostor věnován právě aktuálním informacím z EFSA a také možnostem spolupráce českých odborníků a odborných pracovišť s tímto nezávislým vědeckým pracovištěm.
Uživatelé internetových stránek mohou i nadále zdarma využívat oblíbené služby „e-mail list“. Po registraci je uživatelům zasílán souhrn aktuálních informací z oblasti bezpečnosti potraviny a aktuální zprávy o závadných potravinách, které v české tržní síti zachytily dozorové orgány, a to ve frekvenci, kterou si sami určí.
Spuštění revitalizovaných internetových stránek bezpecnostpotravin.cz navazuje na spuštění inovovaného webu www.viscojis.cz s aplikací www.viscojis.cz/teens v únoru letošního roku. Tyto stránky jsou zaměřené na otázky výživy všech věkových kategorií a návštěvníci zde také naleznou výukový program pro pedagogy a žáky 2. stupně základních škol „Výživa ve výchově ke zdraví“. 
Ing. Jitka Götzová
ředitelka odboru bezpečnosti potravin
zdroj: www.eagri.cz , 1.6.2011
Webové stránky Informační ho centra pro bezpečnost potravin  MZe najdete Z D E