Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SVS ČR

21/06/11
smf

Potraviny živočišného původu jsou OK. Zdroj: SVS ČR

Potraviny živočišného původu jsou OK

Jelikož se poslední dobou objevovala podezření i na možnou kontaminaci potravin živočišného původu, rozšířila Státní veterinární správa ČR monitoring i na produkci z členských zemí EU.

Šlo zejména o prověřování možné kontaminace toxin produkující bakterie Escherichia coli, což je předmětem našeho normálního rutinního monitoringu u našich zpracovatelů. Nyní máme k dispozici 31 vyhovujících vyšetření zásilek německého hovězího a vepřového masa, ve kterých nebyla prokázána přítomnost E. coli. Vyšetřování naší produkce nadále pokračuje. V loňském roce jsme v rámci monitoringu provedli 1 500 vyšetření na toxikogenní E. coli.

Lze tedy konstatovat, že potraviny živočišného původu, které jsou u nás uváděny do oběhu, splňují podmínky zdravotní nezávadnosti.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR, zdroj: www.svscr.cz, 20.6.2011