Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Chov nosnic v EU v roce 2010

30/06/11
smf

Stále ještě mnoho chovatelů v Evropské unii chová nosnice v konvenčních klecích. Zdroj: Agronavigator.cz

Chov nosnic v EU v roce 2010

 
Stále ještě mnoho chovatelů v Evropské unii chová nosnice v konvenčních klecích.
Evropská komise předložila data o počtu nosnic a podílech jednotlivých chovatelských systémů v EU za rok 2010. Poprvé jsou k dispozici věrohodné informace o počtu klecových ustájeních v EU.
Celkem bylo v Evropské unii v roce 2010 chováno 362,63 mil. nosnic. 74,95 mil. nosnic resp. 20,6 % z celkového početního stavu bylo ustájeno v obohacených systémech. Podíl konvenčních klecí byl v roce 2010 ještě příliš vysoký a činil 44,9 % (162,95 mil. nosnic). To znamená, že do konce letošního roku musí být přebudováno ještě enormní množství chovatelských zařízení.
 Podíl konvenčních klecových chovů sice kontinuálně klesá, ale sotva je možné, aby všechny členské země EU tento termín dodržely.
 Každá pátá nosnice v podlahových chovech

 
EU: Noch viele Hennen in konventionellen Käfigen [2011-06-29], www.agrarheute.com

Z ostatních způsobů chovu nosnic dominovaly podlahové systémy se 75,47 mil. nosnic, resp. 20,8 %. V roce 2009 bylo v tomto typu chovatelských zařízení ustájeno 16,8 % nosnic. Také ostatní alternativní typy ustájení zaznamenaly mírný nárůst. Podíl nosnic chovaných ve volných chovech se meziročně zvýšil na 10,6 % (2009: 9,7 %). Podíl ekologických chovů meziročně stoupl na 3,0 % (2009: 2,7 %).